Pasłęk: X Warsztaty Muzyki Liturgicznej „Gaude Mater Polonia”

Rekordowa liczba 150. śpiewaków oraz instrumentalistów uczestniczyła w dniach 29-30 września 2018 r. w X Warsztatach Muzyki Liturgicznej w Pasłęku.

Warsztaty zorganizowano pod hasłem „Gaude Mater Polonia”, nawiązując tym samym do 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Zwieńczeniem prowadzonych zajęć była Msza św. odprawiona w niedzielę 30 września w kościele pw. św. Bartłomieja w Pasłęku, której przewodniczył bp Jacek Jezierski.

Podobnie jak w latach ubiegłych, grono uczestników pasłęckiego spotkania stanowili śpiewacy z terenu diecezji elbląskiej: z Malborka, Kwidzyna, Sztumu, Dzierzgonia, Morąga, Elbląga. Nie zabrakło też reprezentantów chórów parafialnych z Pasłęka: „Carmen gregorianum” oraz „Adoramus”, którzy poprzez udział w warsztatach podjęli wysiłek doskonalenia warsztatu śpiewaczego.

Ćwiczenia związane z pracą nad artykulacją, emisją głosu oraz atletyką ciała śpiewaka prowadzili: Bożena Belcarz [Malbork], Eliza Kaczmarczyk [Elbląg], Krzysztof Dziemidzik [Gdańsk], Jacek Matukiewicz [Pasłęk] oraz ks. Piotr Towarek – dyrektor artystyczny warsztatów.

Repertuar mszalny stanowiły utwory na 4-głosowy chór mieszany, m.in.: "Gaude Mater Polonia" [opr. T. Klonowski], "O ziemio polska" [muz. J. Łuciuk], "Msza tęsknoty" – Kyrie, Sanctus, Agnus Dei [muz. P. Bębenek], "Pieśń o nadziei" [D. Kusz OP], Psalm 148 [opr. H. Kowalski]. W niedzielę do śpiewaków dołączyli instrumentaliści orkiestry kameralnej „Capella Sancti Nicolai”, którzy wraz z chórem zapewnili oprawę muzyczną Mszy św. w staromiejskim kościele św. Bartłomieja.

Po Mszy do uczestników warsztatów oraz zgromadzonych na liturgii wiernych przemówił wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski. Przypomniał o związkach muzyki liturgicznej z początkiem państwowości polskiej i faktem przyjęcia chrześcijaństwa przez księcia Mieszka I. Zauważył również, że bogaty skarbiec muzyczny Kościoła w Polsce jest też dowodem na niezwykły mecenat, jakim w ciągu wieków otaczali tę część kultury hierarchowie Kościoła, a także panujący w Polsce władcy, m.in. Zygmunt Stary [kapela rorantystów], czy Zygmunt III Waza [kapela królewska].

Warsztaty Muzyki Liturgicznej w Pasłęku organizowane są cyklicznie od 2009 r. Mają charakter wspólnototwórczy i przyczyniają się do podwyższenia kultury muzycznej w diecezji elbląskiej. Organizatorami projektu są: ks. Dariusz Kułakowski – administrator parafii św. Józefa w Pasłęku, Akcja Katolicka przy parafii św. Józefa w Pasłęku, Chór parafii św. Józefa w Pasłęku „Carmen Gregorianum” i ks. dr Piotr Towarek - delegat biskupa elbląskiego ds. muzyki kościelnej.

Patronat nad projektem wraz z biskupem elbląskim objęli: wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, starosta elbląski Maciej Romanowski oraz burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski wraz z Urzędem Miejskim.

kspt / Pasłęk

« 1 »

reklama

reklama

reklama