Miłość to nie przygoda. Ma smak całego człowieka

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie organizuje konkurs literacki pod hasłem „Miłość to nie przygoda. Ma smak całego człowieka”. Do udziału zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych.

Zadaniem uczestników jest napisanie w dowolnej formie literackiej (eseju, reportażu, wiersza, opowiadania czy felietonu) swoich przemyśleń odnośnie hasła przewodniego konkursu. Inicjatywa ma pobudzić młodsze pokolenia do rozważań nad tym, czym jest miłość i jak można ją zdefiniować.

„Celem konkursu jest pogłębienie refleksji nad tak ważnym tematem, jakim jest miłość ludzka. We współczesnej kulturze, gdzie młodzież ma tak wiele opcji wyboru, ważne jest, aby właściwie zdefiniować pojęcie miłości oraz uzasadnić swoją definicję” - tłumaczą organizatorzy.

Pisemne rozważania (maksymalnie 8 tys. znaków) wraz z danymi autora należy nadesłać pocztą (Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków) lub mailowo (magdalena.siemion@idmjp2.pl).

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 maja. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.idmjp2.pl.

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest samorządową instytucją kultury, którą tworzą Województwo Małopolskie, Gmina Miejska Kraków oraz Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Od 1 stycznia 2009 r. celem działania Instytutu jest zachowanie i promowanie dziedzictwa, które pozostawił po sobie Ojciec Święty Jan Paweł II oraz dialog między religiami i kulturami.

luk / Kraków

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama