Modlitwa, której nie znałeś! 21 dni modlitwy do św. Michała Archanioła

Istnieje modlitwa, w trakcie której przez 21 dni modlisz się o wstawiennictwo św. Michała Archanioła. To święty, który w naszym życiu odgrywa bardzo ważną rolę.

Święty Michał Archanioł, którego imię oznacza „któż jest jak Bóg?” jest postacią biblijną i wielokrotnie pojawia się na kartach Pisma. Ukazał się widzącemu, prorokowi Danielowi Pojawił się w wielkich wizjach Świętego Jana w księdza Apokalipsy (por. Ap 12, 7–9) i wreszcie w Liście Świętego Judy (por. Jud 9), w którym wszedł w spór z Szatanem.

Już lud żydowski uważał tego archanioła za obrońcę Izraela (por. Dn 12, 1). W tradycji chrześcijańskiej imię Świętego Michała było przytaczane zaraz po imieniu Maryi, Królowej Aniołów, jako opiekuna Kościoła. Wielki Obrońca Boga, Kościoła Jezusowego i Jego ludu chrześcijańskiego jest również aniołem obrońcą świętego krzyża, Ewangelii i wielkim strażnikiem Eucharystii. Święty Michał to najaktywniejszy anioł Boży wśród ludzi, a jego niezliczonych dobrodziejstw Kościół nie waha się głosić.

W Piśmie Świętym Michał, Rafał i Gabriel są jedynymi świętymi aniołami nazwanymi po imieniu. Ponadto Biblia przyznała Michałowi tytuł archanioła (por. Jud 9), który znaczy: „naczelny”, „główny” albo „pierwszego rzędu”. Określenie to występuje w Biblii wyłącznie w liczbie pojedynczej, co oznacza, że Bóg wyznaczył tylko jednego przywódcę zastępów anielskich (por. Joz 5, 14). Wyniesiony do tej godności, walczył z Szatanem i zdołał go pokonać, skandując: „Michael”, co po hebrajsku znaczy: „któż jest jak Bóg”, zniszczył pychę Szatana, który chciał się pokazać jako podobny do Najwyższego (por. Iz 14, 13–15). Walka ta została opisana w Apokalipsie Świętego Jana: „Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło” (Ap 12, 7–8). W kontekście pism Janowych oznacza to, że Święty Michał będzie walczył z Antychrystem i zdoła go pokonać, tak jak uczynił to na początku z Lucyferem.

Dlaczego 21 dni walki duchowej?

Podając, że opór księcia królestwa Persów wobec Anioła Bożego trwał dwadzieścia jeden dni, Biblia nie nadała żadnego szczególnego znaczenia tej liczbie. Odwołanie się do różnych źródeł pozwoliło jednak ustalić, że liczba 21 wyraża równowagę i harmonię. To liczba sprzyjająca sukcesowi, triumfowi, rozwojowi. Zazwyczaj budzi ona w człowieku chęć wzniesienia się wyżej, poszukiwania określonej pełni. Według tradycji chrześcijańskiej liczba 21 (3 × 7) symbolizuje niepodważalną doskonałość. Liczby 3 i 7 symbolizują kolejno Trójcę Świętą i pełnię.

Nie ulega wątpliwości, że dwadzieścia jeden dni walki duchowej może nam się wydać długim i żmudnym okresem, tym bardziej że jesteśmy przyzwyczajeni do modlitw najwyżej dziewięciodniowych (nowenn). Czy jednak nam, podobnie jak ludowi Izraela, który szedł przez pustynię przez czterdzieści lat, zanim dotarł do Ziemi Obiecanej, nie zdarza się, że w związku z różnymi sytuacjami czy planami życiowymi modlimy się niezmiennie od roku, dwóch lat, pięciu, dziesięciu – a prośby nie zostają spełnione? Czy rzeczywiście tak wielkim obciążeniem byłoby dla nas uciekanie się do Świętego Michała Archanioła przez dwadzieścia jeden dni, by ostatecznie zrzucić jarzmo i osiągnąć zwycięstwo w imię Jezusa Chrystusa?

W jakiej sytuacji możemy odmawiać tę modlitwę?

Modlitwę tę można stosować w każdej sytuacji, gdy horyzont zdaje się zaciemniać i kiedy myślimy, że Bóg jest głuchy na nasze modlitwy lub kiedy nie możemy znaleźć żadnego rozwiązania.

Czy twoje życie składa się jedynie ze wzlotów i upadków? Ze zbierania i z rozpraszania? Z bezowocnej pracy, porażek wszystkich zamierzeń, z chorób, systematycznego blokowania działań, zamętu, konfliktów, przeciwności, nędzy, płaczu, ubóstwa, cierpienia, uciemiężenia, upokorzenia i tak dalej? Ta modlitwa pozwoli ci zburzyć mur. Słowo Boże mówi: „Człowiecze są zamysły serca, odpowiedź języka – od Pana. [...] Powierz Panu swą sprawę, a spełnią się twoje zamiary” (Prz 16, 1.3).

Modlitwa ta nie jest jednak magiczną formułą – to narzędzie w walce. Mieć broń w ręku to jedno, lecz umieć się nią posługiwać i właściwie stosować – to drugie.

Powyższy tekst fragmentem książki 21 dni ze św. Michałem Archaniołem, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Esprit

« 1 »
TAGI:

reklama

reklama

reklama