Rusza portal „Encyklopedia Solidarności”

10 grudnia zaprezentowano portal „Encyklopedia Solidarności”. Jest on częścią szerszego projektu dokumentacyjnego realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. Jego celem jest przedstawianie historii ruchów opozycyjnych w PRL w latach 1976–1990.

Portal encyklopedia-solidarnosci.pl jest częścią projektu dokumentacyjnego „Encyklopedia Solidarności”, realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. Jego celem jest przedstawianie historii ruchów opozycyjnych w PRL w latach 1976–1990. Portal stanowi ważne uzupełnienie kolejnych tomów „Encyklopedii Solidarności”, których dotąd wydano cztery, a prace nad piątym właśnie się rozpoczęły. 

Prof. Marek Wierzbicki, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN, przypomniał, że projekt ma dwa zasadnicze cele: naukowy, polegający na wzbogacaniu polskiej historiografii o nowe ustalenia dotyczące działań ludzi Solidarności i samego ruchu solidarnościowego, oraz cel społeczny, który ma utrwalić w pamięci zbiorowej tych wszystkich liderów, działaczy solidarności, którzy wyróżnili się swoim zaangażowaniem na rzecz wolności i niepodległości Polski.

„W związku z obchodami rocznicy powstania «Solidarności» w tym roku IPN prowadził prace modernizujące oraz porządkujące jej zawartość. Nowa odsłona strony «Encyklopedii Solidarności» została dostosowana do obowiązujących wymogów. Wprowadzono nowy układ funkcjonalny oraz oprawę graficzną” – zaznaczył dr Tadeusz Ruzikowski, redaktor naczelny „Encyklopedii Solidarności”, który podczas konferencji zaprezentował funkcjonalności portalu.

Na stronie widnieje ok. 2 tys. biogramów i haseł związanych z opozycją w PRL autorstwa, z nielicznymi wyjątkami, pracowników IPN. Posunięcie to spowodowane jest koniecznością dostosowania stanu własnościowego zgromadzonego przez redakcję materiałów do bieżących regulacji formalno-prawnych. W miarę rozwiązywania tych kwestii zawartość strony będzie poszerzana. Również niektóre biogramy i hasła zostały zamieszczone tymczasowo na stronie jeszcze w wersjach roboczych, które będą sukcesywnie uzupełniane i aktualizowane o nowe informacje. Uzupełnienia takie są jednym z planowanych w przyszłości działań redakcji portalu „Encyklopedii Solidarności”. Przedstawiony obecnie publiczności zbiór encyklopedyczny stanowi część znacznie szerszego materiału już zgromadzonego przez „Encyklopedię Solidarności” oraz opublikowanego w postaci papierowej. Ogólnie w ramach „Encyklopedii Solidarności” zebrano dotąd w różnym stopniu opracowanych ok. 5 tys. biogramów i 2 tys. haseł. W dotychczasowych tomach „Encyklopedii Solidarności” ukazało się łącznie 4081 biogramów i haseł. Wraz z przygotowaniem kolejnego, piątego tomu „Encyklopedii Solidarności” uzupełniana będzie zawartość portalu o biogramy i hasła opublikowane w dwóch poprzednich tomach wydawnictwa (t. 3 i t. 4), aktualizowane są i będą też materiały już obecne na stronie. Informacje o kolejnych tomach wraz ze spisami zamieszczonych w nich biogramów i haseł można znaleźć w dziale „Opublikowane tomy Encyklopedii Solidarności”.

Biogramy na nowej stronie uwzględniają osoby z najróżniejszych organizacji, środowisk czy grup, w tym w największym stopniu działaczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Hasła rzeczowe obejmują szeroki wachlarz problemowy związany z opozycją w PRL 1976–1990, która charakteryzowała się niezwykłą różnorodnością struktur i form aktywności od pism i wydawnictw wydawanych poza cenzurą, poprzez regiony NSZZ „Solidarność”, struktury zakładowe i ponadzakładowe, branżowe, środowiska i organizacje opozycyjne.

Na portalu encyklopedia-solidarności.pl zamieszczono także bibliografię wszystkich publikacji wydanych przez IPN, które dotyczyły historii NSZZ „Solidarność” oraz ruchów opozycyjnych z lat 1976–1990. Niektóre z tych publikacji dostępne są w całości na stronie. Część strony stanowi też dział „Zasoby”, zawierający ciekawe artefakty związane z aktywnością opozycji w PRL. Dzięki niemu można zapoznać się z szeregiem przejawów działań opozycyjnych, począwszy od publikacji niezależnych, poprzez znaczki poczt podziemnych, koperty, aż po plakaty, ulotki, kalendarze. Redakcja przewiduje w przyszłości wzbogacanie tego działu o kolejne świadectwa działalności opozycyjnej w PRL. Zmodernizowana strona przedstawia też jej zespół redakcyjny. Nowa odsłona portalu otwiera kolejny etap projektu „Encyklopedii Solidarności” w jego części internetowej. Redakcja portalu encyklopedia-solidarnosci.pl, planując jego stopniowe wzbogacanie, otwarta jest na informacje i sugestie od Czytelników.

Źródło: ipn.gov.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama