Cała Polska robi prezent Janowi Pawłowi II na 100-lecie urodzin

Projekt Dar na Stulecie - związany jest z 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły, która przypada 18 maja 2020. Dołączyć może dosłownie każdy!

Główną ideą projektu jest wspieranie i pomnażanie dobra w każdej postaci. Liczy się każdy człowiek i każda wspólnota. Wolontariat, modlitwa, wydarzenia o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym, charytatywnym czy edukacyjnym, to obszary działań, w ramach których każdy może przyłączyć się do tego projektu. Celem jest też budowanie wśród uczestników poczucia wspólnoty i solidarności.

Wszystkie zgłoszone inicjatywy zostaną złożone 18 V 2020 jako dar na stulecie urodzin Jana Pawła II w jego sanktuarium w Krakowie. Będzie to oddolny wyraz wdzięczności wielu Polaków za dar Jego życia i nauczania.

Jak zgłosić inicjatywę? Wystarczy wejść na stronę www.darna100.pl i przejść na zakładkę „dołącz do projektu”, gdzie pojawi się krótki formularz, w którym należy opisać realizowany pomysł oraz informacje dot. miejsca realizacji projektu.

W ramach projektu stworzona została interaktywna mapa, na której są zaznaczone wszystkie inicjatywy osób/podmiotów, które chcą wyrazić wdzięczność za dar życia Karola Wojtyły. Daje to także możliwość wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i wzajemnego wspierania się w czynieniu dobra. W projekcie można uczestniczyć zarówno indywidualnie, jak i jako społeczność: przedszkole, klasa albo szkoła.

Projekt realizowany jest przez: Stowarzyszenie Lednica 2000, Stowarzyszenie Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II oraz Instytut Tertio Millennio. W projekcie uczestniczą także: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Forum Hospicjów Polskich, a także Rodzina Szkół im. Jana Pawła II. Pomysłodawcą projektu jest Ojciec Maciej Zięba OP.

Zgłoszonych jest już blisko 1000 inicjatyw zarówno w Polsce ale także za granicami! Nie czekaj – dołącz do projektu i zgłoś swoją inicjatywę dla Jana Pawła II. Twój Dar – Wspólne Dzieło – Dar na 100!

Za: Jan Jaśkowiak - koordynator projektu (e-mail: dar@tertio.pl)

Przykłady zgłoszonych inicjatyw:

Nauczycielski Klub Literacki w Białymstoku

Antologia poetycka "Pomiędzy dłonią a niebem" - Opublikowanie antologii poetyckiej Nauczycielskiego Klubu Literackiego pt. "Pomiędzy dłonią a niebem", dedykowanej Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji 100-lecia Jego urodzin, zawierającej wiersze o tematyce religijnej, duchowej bądź etycznej, w dużej części poświęcone Ojcu Świętemu lub nawiązujące do Jego myśli. Prezentacja książki w maju 2020r.

Przedszkole nr 8 Żywiec

,,Bieg przedszkolaków na 100 metrów w 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II '' z udziałem dzieci i nauczycieli z żywieckich przedszkoli oraz ,, Marsz dla zdrowia pod Krzyż Papieski na górę Grojec '' uczczenie minutą ciszy setnej rocznicy urodzin , wspomnienie papieża Polaka w wykonaniu przedszkolaków.

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 - Warszawa

Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 na zajęciach praktycznych odrestaurują wózek-chodzik Sanitariuszki kombatantki - członka IV Obwodu Armii Krajowej Warszawa-Ochota.

Przemysław – Yale

Czytanie tekstów Jana Pawła II - zobowiązuję się zorganizować grupę dyskusyjną na Uniwersytecie Yale, której celem będzie pogłębiona analiza nauczania Jana Pawła II, w szczególności encyklik Laborem exercens oraz Centesimus annus. W kraju, w którym toczą się właśnie gorące spory na temat godności i prawnej pozycji pracy; i w którym JP2 kojarzy się głównie z teologią ciała; dyskusja taka może przynieść wiele dobrego.

Kasia - Zabrze

Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość - zorganizuję między przedszkolny przegląd małych form teatralnych z motywem przewodnim nauczania Jana Pawła II.

Jakub - Szczecin

Do 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II przeczytam wszystkie papieskie homilie z pielgrzymek do Ojczyzny, aby przypominać sobie, jak ważna również dziś jest troska o Polskę.

Strona projektu "Dar na 100"

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao