10-lecie Instytutu Papieża Jana Pawła II

Uroczystą Mszą św. w świątyni Świętej Opatrzności Bożej pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza oraz okolicznościową sesją uczczono w piątek 10-lecie Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie.

Kard. Nycz w homilii przyznał, że "mądrość twórców Instytutu Papieża Jana Pawła II polegała na tym, że w 2005 r. po odejściu Jana Pawła II zauważyli, iż dorobek tego Papieża, jest tak wielki i głęboki, że warto się nad nim pochylać i zastanawiać się nad nim w wieloraki sposób". Zdaniem kardynała należy "nie tylko propagować to, co już wiemy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II, ale odkrywać i badać to, czego jeszcze nie wiemy". A jest to - stwierdził - zadanie dla wielu pokoleń oraz dla wielu podobnych instytucji.

A jako konkretny przykład badawczy, metropolita warszawski wymienił dojrzewające w Karolu Wojtyle, na przestrzeni lat, rozumienie czym w istocie jest Boże miłosierdzie. Przypomniał, że Wojtyła w wieku 25 lat jako młody ksiądz, w swym dramacie: "Brat naszego Boga" o św. Albercie Chmielowskim, napisał, że Boże miłosierdzie jest nieustannym "podnoszeniem człowieka" przez Boga. A potem ta definicja Bożego miłosierdzia była stałym elementem jego papieskiego nauczania i znalazła się w encyklice "Dives in misericordia".

Kaznodzieja przypomniał, że Karol Wojtyła "jako arcybiskup krakowski uczestniczył w Soborze Watykańskim II, następnie wcielał w życie dorobek soboru w Kościele krakowskim, a wreszcie przyszło mu zmierzyć się z reformą soborową jako papieżowi Kościoła powszechnego".

Zapewnił, że warto jest studiować wciąż dorobek Jana Pawła II, gdyż "jest on dla nas także zadaniem na dziś" i zauważył, że z tego właśnie względu "dziękujemy za cały 10-letni dorobek Instytutu, zachęcając go do dalszych prac badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich".

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik w okolicznościowym wystąpieniu podkreślił wkład nauczania Jana Pawła II w kształtowanie nie tylko Kościoła, ale i współczesnej Europy, i Polski. Jego zdaniem, bez wyraźnej inspiracji ze strony Jana Pawła II, Polska mogłaby się nie znaleźć w Unii Europejskiej. Podkreślił, że cieszy się, że jako marszałek województwa ma okazję wspierać działalność Instytutu oraz, że traktuje to jako "osobisty dług, jaki ma do spłacenia Janowi Pawłowi II, za to co mu zawdzięcza".

Dyrektor Instytutu, ks. prałat Zdzisław Struzik zaprezentował zgromadzonym 10-letni dorobek tej placówki. Przypomniał, że Instytut Papieża Jana Pawła II jest samorządową instytucją kultury, utworzoną 13 marca 2006 roku, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy kard. Józefem Glempem a Adamem Struzikiem, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Celem powołania Instytutu było upamiętnienie osoby, życia i dzieła Ojca Świętego Jana Pawła II.

Poinformował, że Instytut prowadzi działalność edukacyjną, a także studia nad recepcją nauki Jana Pawła II w Polsce i poza jej granicami. A realizuje to poprzez wydawanie licznych publikacji oraz organizowanie różnorodnych wydarzeń, tj. sympozjów, koncertów, przedstawień, wystaw, etc. Zasługą Instytutu jest wydanie 102 pozycji książkowych, obrazujących życie i nauczanie Jana Pawła II. Z kolei w ramach współpracy naukowej łączą go bliskie kontakty z UKSW oraz wieloma innymi uczelniami w Polsce i za granicą. Instytut prowadzi też własną bibliotekę oraz archiwum, gdzie zebrane zostały pamiątki po Janie Pawle II z niemal całego świata.

Przypomniał, że Instytut bardzo angażuje się również w organizację konkursów wiedzy o Janie Pawle II, adresowanych szczególnie do młodzieży i realizowanych na terenie bardzo wielu szkół.

Ks. Struzik podziękował też Archidiecezji Warszawskiej, która na potrzeby Instytutu użyczyła część nieruchomości w kompleksie Świątyni Opatrzności Bożej oraz samorządowi Województwa Mazowieckiego, który sfinansował wybudowanie tam nowej siedziby Instytutu oraz wspiera liczne projekty przezeń realizowane.

Kolejnym punktem spotkania było uhonorowanie przez marszałka Struzika kard. Nycza i dyrekcję Instytutu w osobach ks. Zbigniewa Struzika i jego zastępcę ks. Aleksandra Seniuka - medalem "Pro Mazovia", przyznawanym dla osób zasłużonych dla rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Na zakończenie liczni współpracownicy Instytutu Papieża Jana Pawła II oraz instytucje zasłużone w pomocy placówce, w tym Katolicka Agencja Informacyjna, zostały uhonorowane okolicznościowym medalem wydanym z okazji 10-lecia Instytutu.

mp / bd, Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama