1. numer L'Osservatore Romano po polsku w 2017 r.

W opublikowanym właśnie numerze 1/2017 L'Osservatore Romano możemy odnaleźć m.in. orędzie Papieża na Światowy Dzień Chorego, który obchodzony jest 11 lutego każdego roku. Przeczytamy w nim, że obchody te «odnawiają w Kościele duchową moc, aby lepiej wypełniał tę zasadniczą część swojej misji, która obejmuje posługę ostatnim, chorym, cierpiącym, wykluczonym i usuwanym na margines».

W swoim Orędziu na ten dzień Papież pisze również, że św. Bernadeta, która po spotkaniu z «Piękną Panią» w grocie Massabielskiej poświęciła swoje życie dla zbawienia ludzkości, służąc chorym, może być wzorem dla każdego pracownika służby zdrowia. Niełatwy wybór życiowego powołania będzie z kolei tematem Synodu Biskupów, który odbędzie się w październiku 2018 r. Temat ten jest szczególnie aktualny, bowiem «bardziej niż dotąd nowe pokolenia doświadczają trudności w wyborze drogi życiowej, także w sytuacjach dobrobytu gospodarczego i wolności, a wręcz wydaje się, że właśnie te dwie sytuacje są źródłem bardziej dezorientacji niż ufności w przyszłość i woli kształtowania swoich czasów», jak pisze Lucetta Scaraffia w otwierającym nasz najnowszy numer artykule wstępnym, w którym oprócz tekstów papieskich publikujemy również wywiady z generałem jezuitów o. Arturem Sosą,  z nową dyrektor Muzeów Watykańskich Barbarą Jattą oraz z kard. Oswaldem Graciasem. Hinduski kardynał, członek grupy doradzającej Papieżowi w kwestiach dotyczących zarządzania Kościołem powszechnym i reformy Kurii Rzymskiej, odpowiada na pytania dotyczące miejsca kobiet w świecie i we wspólnocie kościelnej z punktu widzenia prawa kanonicznego.

« 1 »

reklama

reklama

reklama