Lublin: spotkanie na temat troski księży o przyszłe powołania

„Troska duszpasterza o powołania” - to hasło trwających Duszpasterskich Wykładów Akademickich. Dwudniowe wykłady dotyczyć będą przede wszystkim odpowiedzialności kapłanów za rozeznających powołanie.

Wśród zaproszonych gości jest delegat KEP ds. powołań bp Marek Solarczyk oraz znany duszpasterz i psycholog ks. Marek Dziewiecki.

W swoim wystąpieniu, bp Marek Solarczyk mówił o szczególnej roli świadectwa życia księży w odkrywaniu powołania wśród młodych mężczyzn. Zauważył, że każdy z obecnych na sali kapłanów mógłby wskazać spotkanego w młodości wikariusza czy proboszcza, który imponował mu swoją posługą. Zachęcił też kapłanów do korzystania z portali społecznościowych: „Można zapytać: po co? Po to, abyście wiedzieli, kim są wasi wychowankowie!” – powiedział biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

Zdaniem rekolekcjonisty i psychologa, ks. Marka Dziewieckiego mówienie o „kryzysie powołań” jest myleniem pojęć: „Gdyby tak było, to oznaczałoby, że Bóg przestał powoływać ludzi do swojej służby. Mamy do czynienia z kryzysem osób powołanych i ich środowiska” – mówił kapłan. Jako źródło problemu wskazał niedorastanie młodych ludzi do podstawowego powołania, jakim jest bycie człowiekiem.

Ponadto, przestrzegł kapłanów, aby w stosunku do wychowanków, zdradzających chęć wstąpienia do seminarium, nie mówić, że mają powołanie: „To ich tylko obarczy. Mówcie im tak: Ty bardzo przyjmujesz Bożą miłość i chcesz ją naśladować” – tłumaczył znany duszpasterz.

O własnym doświadczeniu rozeznawania powołania mówił proboszcz warszawsko-praskiej katedry, ks. Bogusław Kowalski. Zwrócił uwagę, że ważną rolę w formowaniu przyszłych kapłanów odgrywają ruchy i grupy kościelne: ministranci, Ruch Światło-Życie i udział w pieszych pielgrzymkach: „Z jednej strony wchodzący w wiek dojrzewania młody chłopak uczy się męskości od ojca, z drugiej prawdziwą przygodę może przeżyć tylko w gronie rówieśników. Kiedy starsi koledzy zaczynają wstępować do seminarium, w młodych budzi się odwaga do pójścia w ich ślady” – wyznał kapłan.

Prefekt lubelskiego Metropolitarnego Seminarium Duchownego, ks. Paweł Bartoszewski mówił o działaniach podejmowanych przez wspólnotę seminaryjną na rzecz rozeznających powołanie. Oprócz organizowania dni skupienia i kontaktu z kandydatami, w bieżącym roku wyprodukowano profesjonalny spot promujący kapłaństwo. Zauważył, że żadne formy multimedialne nie zastąpią osobistej relacji kandydata i jego duszpasterza: „Nie można inaczej zbudować dobrej relacji, jeśli nie poświęcimy drugiej osobie swojego czasu. Dopiero, kiedy pojawi się zaufanie i otwartość, wtedy możemy mówić młodym o powołaniu” – tłumaczył prefekt.

Jak zauważył metropolita lubelski, abp Stanisław Budzik ponad 70 proc. alumnów przed wstąpieniem ma doświadczenie bycia ministrantem. Na temat formacji Liturgicznej Służby Ołtarza archidiecezji lubelskiej mówił diecezjalny duszpasterz, ks. Marcin Grzesiak. Zwrócił się do kapłanów z prośbą o włączanie w inicjatywy duszpasterstwa: „Owocem waszej pomocy i waszego zaangażowania, jest ponad 200 uczestników kursu na lektora” – powiedział ks. Grzesiak.

Aby umożliwić większej ilości księży skorzystania z wykładów, tegoroczna edycja DWA odbędzie się dwukrotnie, 20 i 21 kwietnia 2017 r. W piątek zamiast ks. Bogusława Kowalskiego z Warszawy, wystąpi ks. Marek Adamczyk z Radomia.

Duszpasterskie Wykłady Akademickie organizowane są od 1935 roku i adresowane przede wszystkim do duszpasterzy. Inicjatorem DWA był rektor KUL, ks. Antoni Szymański. W założeniu, spotkanie miało integrować środowisko księży, a także włączyć ich do wspólnoty uniwersyteckiej. Dzięki wykładom, duchowni pracujący na prowincji zapoznawali się z najnowszymi prądami umysłowymi i podnosili swoje kwalifikacje. Od zeszłego roku odbywają się w auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

dab / Lublin


Zdjęcie: Bp Marek Solarczyk, autor: Przemysław Jahr, opublikowano na licencji: CC BY-SA 3.0

« 1 »

reklama

reklama

reklama