Katolickie organizacje pożytku publicznego proszą o 1 proc. podatku

Katolickie organizacje pożytku publicznego, w tym hospicja, fundacje i stowarzyszenia opiekujące się osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi jak co roku proszą o przekazanie odpisu 1 procenta podatku dochodowego.

Termin rozliczenia z fiskusem za rok 2016 mija 2 maja. W 2015 roku łącznie na konta ponad 8 tysięcy OPP w całym kraju wpłynęło 617,5 mln zł.

Beneficjentami naszej ofiarności są głównie znane fundacje działające na rzecz chorych dzieci i osób niepełnosprawnych, ale już od lat dużym zaufaniem cieszą się też podmioty związane z Kościołem oraz hospicja i organizacje wspierające osoby potrzebujące.

Wsparcie dla fundacji i hospicjów

Pierwszą piątkę beneficjentów 1 procenta za ostatni odnotowany przez Ministerstwo Finansów odpis otwiera, jak w latach ubiegłych, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, na której konto wpłynęło aż 144 mln zł. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” uzyskała 25 mln zł, Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym prawie 20,1 mln zł, Fundacja "Rosa" 12,2 mln zł, a Fundacja Studencka "Młodzi Młodym" 10 mln zł.

Spośród podmiotów prowadzonych przez instytucje związane z Kościołem katolickim oraz innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi najwięcej z odpisu 1 procenta w 2015 r. uzyskało Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio, którego współzałożycielem i dyrektorem był zmarły w ub. roku ks. Jan Kaczkowski. Podatnicy wsparli Hospicjum łącznie kwotą ponad 2,9 mln zł.

Związana z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego w RP Chrześcijańska Służba Charytatywna otrzymała 2,8 mln zł, a Fundacja Na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy uzyskała 2,2 mln zł.

Prowadzone przez krakowskich kapucynów Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio wsparte zostało kwotą 1,8 mln zł, Stowarzyszenie "Wiosna" kierowane przez ks. Jacka Stryczka - autora akcji "Szlachetna Paczka" - 1,1 mln zł, a np. Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl - 715 tys. zł.

Z kolei Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia w Opolu uzyskała z 1 proc. 710 tys zł, a Stowarzyszenie "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza - 574 tys. zł, a np. Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy - 505 tys. zł.

Dajemy też na Caritas

Spośród ubiegających się o 1 proc. Caritas diecezjalnych, największymi kwotami obdarzono Caritas Diecezji Tarnowskiej (1,25 mln zł), Caritas Archidiecezji Krakowskiej (1,06 mln zł), Caritas Archidiecezji Warszawskiej - 691 tys. zł, a Caritas Poznańska - 671 tys. zł. Caritas Polska uzyskała z odpisu prawie 1,1 mln zł.

Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że łączna kwota 1 proc. należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2015 r. wyniosła 617,5 mln zł.

Wnioski o przekazanie odpisu na ten cel złożyło 13,2 mln podatników (49 proc. ogółu). Przeciętnie Polacy przekazywali kwotę 47 zł.

Prośba także w tym roku

Również przed tegorocznym rozliczeniem się z fiskusem, które tradycyjnie upływa z dniem 30 kwietnia, katolickie organizacje pożytku publicznego proszą o 1 procent. Uzyskane środki przeznaczają na stałą pomoc medyczną osobom starszym, niepełnosprawnym i przewlekle chorym, sfinansowanie letniego wypoczynku dla ubogich dzieci i młodzieży, działanie świetlic środowiskowych, wsparcie dla potrzebujących matek z dziećmi czy całych rodzin, funkcjonowanie wolontariatu w kraju i zagranicą, czy doraźną pomoc ubogim i bezdomnym, zwłaszcza zimą.

O wsparcie proszą przede wszystkim hospicja, których funkcjonowanie pochłania co roku wiele środków, natomiast regulacje prawne dotyczące dofinansowania ze strony państwa są wciąż w opracowaniu.

Hospicjum Świętego Franciszka w Katowicach służy chorym także w Mikołowie i Siemianowicach Śląskich. Od 28 lat oferuje bezpłatną opiekę nad osobami w terminalnym stanie choroby. Personel hospicjum tworzą lekarze, pielęgniarki, wolontariusze niemedyczni, rehabilitant, psycholog, a także ksiądz kapelan. Szczegółowe informacje o możliwości przekazania 1 procenta na stronie www.hospicjumkatowice.pl

O odpis prosi także Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej w Warszawie. Został on powołany przez prymasa Polski kard. Józefa Glempa w 1992 r. do sprawowania opieki hospicyjnej nad ludźmi umierającymi na chorobę nowotworową. Chorzy w terminalnej fazie choroby są bowiem bezwzględnie wypisywani są ze szpitali i oddawani pod opiekę najczęściej bezradnej rodziny, która szuka pomocy hospicyjnej. Zespół obejmuje swoją opieką ponad 130 pacjentów dziennie, zapewniając pełną pomoc lekarską i pielęgniarską, jak również niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny w ich domach. Szczegóły na stronie www.hospicjumdomowe.com.

Można obdarować jednym procentem Ośrodek Hospicjum Domowe - NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów w Warszawie. "Nasi podopieczni to osoby w różnym wieku, często młodym. Jedni są samotni, inni mają rodziny. Wierzący i niewierzący. Wszystkich jednak łączy ten sam los - umierają. Staramy się ich przygotować do spokojnej i godnej śmierci" - czytamy na stronie hospicjum, na której można znaleźć szczegółowe dane przy przekazaniu odpisu - www.hospicjum-domowe.waw.pl

O 1 procent podatku dochodowego prosi m.in. Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia w Opolu, prowadząca m.in. Dom Matki i Dziecka, Poradnię Rodzinną oraz Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy - www.dfoz.pl

Do wsparcia Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty zachęca kielecka Caritas. Placówka powstała i jest rozbudowywana prawie wyłącznie z odpisu jednego procenta podatku dochodowego i z darowizn. To jedyne hospicjum stacjonarne w regionie. W ub. roku z hospicjum skorzystało ok. 250 osób.

Bp Henryk Tomasik zachęca do przekazywania 1 proc. na rzecz kościelnych podmiotów charytatywnych w diecezji radomskiej, które pomagają potrzebującym, niepełnosprawnym, chorym i dzieciom. Wśród nich najwięcej środków pozyskują diecezjalna Caritas i hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu. Działa też m.in. Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”. Prowadzi jeden z największych klubów wolontariusza w Polsce, który skupia 1300 osób oraz trzy osiedlowe kluby młodzieżowe. Arka wspiera również dożywianie 500 dzieci.

Przekazując 1 procent na rzecz Fundacji Salvatti.pl, można wesprzeć 100 dzieci w najdalszych krańców świata, którym zostanie sfinansowany pobyt w szkole. Fundacja chce stworzyć szkołę m.in. w Kinoni, na wiejskim obszarze w najuboższej części Rwandy.

O przekazanie 1 proc. prosi Klasztor Franciszkanów w Chęcinach koło Kielc. Działa przy nim Centrum Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych "San Damiano". Jest to placówka nastawiona przede wszystkim na leczenie uzależnienia od substancji psychoaktywnych, ale przyjmuje na terapię także osoby, które oprócz narkomanii doświadczyły problemów z alkoholem i hazardem. Więcej informacji - http:// checiny.franciszkanie.pl/1_procent.html

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej prosi o odpis, który wesprze budowę Hospicjum św. Faustyny i Przychodni w Świnoujściu. Hospicjum pomieści 24 chorych, a przychodnia zapewni podstawową opiekę zdrowotną z gabinetami specjalistycznymi. Powstaną także pokoje gościnne dla rodzin i odwiedzających.

Polacy hojni dla OPP

Możliwość przekazywania 1 proc. należnego podatku dochodowego od osób fizycznych została wprowadzona w Polsce w 2004 r. Wówczas podatnicy sami wpłacali pieniądze na rzecz wybranej organizacji, a następnie zmniejszali podatek o przekazaną kwotę.

W kolejnych latach zainteresowanie społeczeństwa pomocą finansową dla OPP systematycznie rosło. Skokowy wzrost darczyńców (z 1,6 do 5,1 mln) odnotowano m.in. w 2008 r., od kiedy zadeklarowany przez podatników 1 proc. przekazują organizacjom urzędy skarbowe.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do ubiegania się o odpis 1 proc. podatku dochodowego dostępny jest na stronie www.pozytek.gov.pl

lk / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama