Kraków. Międzynarodowa konferencja poświęcona św. Bonawenturze z Bagnoregio

W dniach 1-2 czerwca 2017 r. średniowiecznych murach klasztoru franciszkanów w Krakowie miała miejsce międzynarodowa konferencja z okazji 800-lecia urodzin św. Bonawentury zatytułowana „Bonawenturiański system myślenia. Pytanie o aktualność”.

W dniach 1-2 czerwca 2017 r. średniowiecznych murach klasztoru franciszkanów w Krakowie miała miejsce międzynarodowa konferencja z okazji 800-lecia urodzin św. Bonawentury zatytułowana „Bonawenturiański system myślenia. Pytanie o aktualność”. Organizatorami spotkania, w którym wzięli udział znawcy św. Bonawentury z Polski i Europy były: Instytutu Studiów Franciszkańskich, Ośrodek Studiów Franciszkańskich UPJPII w Krakowie oraz Klasztor Franciszkanów w Krakowie. Konferencja zgromadziła około setki słuchaczy w każdym dniu jej trwania.

Sama rocznica wskazuje już na podniosłość wydarzenia. Nie bez znaczenia jest fakt, że konferencja zorganizowana została właśnie w Krakowie – kolebce polskiego franciszkanizmu. Przez organizację tej konferencji organizatorzy chcieli wskazać na organiczną łączność i wielowiekowy związek polskiej tradycji filozoficznej i teologicznej z kulturą europejską, której sztandarowym przedstawicielem w XIII w. był właśnie św. Bonawentura. Największe wydarzenia związane z rocznicą jego urodzin to dwa sympozja: w Rzymie i właśnie w Krakowie.

Konferencja rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą w Bazylice św. Franciszka z Asyżu, której przewodniczył metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski. Metropolita wygłosił także homilię, w której przybliżył postać św. Bonawentury. – Poznawanie dla Bonawentury było poznawaniem przez miłość. Miłość co prawda domagała się poznania intelektualnego, ale je przewyższała tym, że domagała się naśladowania będącego treścią życia każdego dnia – mówił.

Konferencję odbywającą się w średniowiecznych krużgankach klasztoru franciszkanów otworzył o. dr hab. Romuald Kośla OFM, dyrektor Ośrodka Studiów Franciszkańskich. Głos zabrał także ks. prof. dr hab. Arkadiusz Baron, dziekan Wydziału Teologicznego UPJP II w Krakowie.

Dwudniowe spotkanie składało się z czterech sesji: filozoficznej, teologicznej, historycznej i duchowościowej.

W części filozoficznej prof. dr hab. Mikołaj Olszewski z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk z Warszawy wygłosił referat pt. Ubiquitas - zapomniany atrybut. Analiza Sent. I, dist. 36-37, prof. dr hab. Agnieszka Kijewska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przedstawiła Bonawenturiańskie Soliloquium jako przykład ćwiczenia duchowego, a o. dr Feliks Stanisław Marchewka OFM z Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej opowiedział o filozoficznych podstawach rozumienia Chrystusa jako Prawdy w ujęciu św. Bonawentury.

Po dyskusji, w której wzięli udział licznie zebrani słuchacze i przerwie obiadowej rozpoczęła się część teologiczna. Jako pierwsza głos zabrała s. prof. dr Mary Melone, rektor Papieskiego Uniwersytetu Antonianum w Rzymie, która przedstawiła referat pt. „Spiritus sanctus facit nos similes illi summae Trinitati". La funzione intratrinitaria e l'agire salvifico dello Spirito nel pensiero di Bonaventura („Spiritus Sasnctus facit nos similes illi summae Trinitati”. Międzytrynitarna funkcja i działanie zbawcze Ducha w myśli Bonawentury). Kolejnym prelegentem był ks. prof. dr Václav Pospišil z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Jego wystąpienie zatytułowane było Tajemství pokory v myšlenkovém odkazu Bonaentury z Bagnoregia. O znaczeniu wiary w życiu chrześcijanina i w poznaniu Boga na przykładzie Maryi, Matki Bożej w ujęciu Bonawentury z Bagnoregio opowiedział następnie o. prof. dr Bogusz Stanisław Matuła OFM z Papieskiego Uniwersytetu Antonianum w Rzymie. Na koniec sesji głos zabrał ks. dr hab. Robert Woźniak z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, przedstawiając referat pt. Teologia Bonawentury w dialogu ze współczesnością.

Zakończeniem pierwszego dnia konferencji był koncert zespołu Flores Rosarum „Święci Franciszek i Bonawentura w responsoriach antyfonarzy franciszkańskich z XIII i XVIII wieku”, który odbył się w Bazylice św. Franciszka z Asyżu w Krakowie o godz. 20.00. Było to pierwsze publiczne wykonanie koncertu, który został przygotowany specjalnie na uroczystości 800-lecia urodzin św. Bonawentury.

Drugi dzień konferencji rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem przedstawiciela Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich, o. Filemona Janki OFM. Po niej nastąpiła sesja historyczna, w której głos zabrało czterech prelegentów. Na pytanie: Bonawentura – teolog czy historyk zakonu? odpowiedział o. prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Teologiczną interpretację „Żywotów św. Franciszka” autorstwa św. Bonawentury zrelacjonował o. prof. dr Johannes Freyer OFM z Papieskiego Uniwersytetu Antonianum w Rzymie, a o syntezie prawodawstwa Zakonu w pierwszych sześciu latach posługi ministra generalnego Bonawentury z Bagnoregio (1257-1263) opowiedział o. prof. dr Emil Kumka OFMConv z Papieskiego Wydziału Teologicznego Świętego Bonawentury w Rzymie (Seraphicum). Jako ostatni głos zabrał o. dr Cyprian Janusz Moryc OFM z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który przedstawił referat pt. Wizerunek św. Bonawentury w wybranych kościołach bernardyńskich.

W sesji dotyczącej duchowości św. Bonawentury o. dr hab. Wiesław Block OFMCap z Papieskiego Uniwersytetu Antonianum w Rzymie przedstawił referat pt. Podróż w głąb Boga samego. Lektura „Drogi duszy do Boga”, św. Bonawentury z Bagnoregio, natomiast o idei piękna według św. Bonawentury opowiedział o. dr Andrzej Zając OFMConv, dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich. Sesję zakończyło wystąpienie o. dra hab. Romualda Kośli OFM, dyrektora Ośrodka Studiów Franciszkańskich pt. Bonawenturiański wkład w rozwój doktryny i kultu Najświętszego Serca Jezusa.

Organizatorzy dziękują wszystkim słuchaczom za ich obecność, Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich za wsparcie tego wydarzenia, a w szczególności św. Bonawenturze, za czuwanie nad organizacją i przebiegiem spotkania mu poświęconego.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama