„Mężczyźni na szlaku” - rekolekcje pod Tatrami

„Mężczyźni na szlaku” - to oferta rekolekcji pod Tatrami, która była skierowana do męskiego grona, pragnącego w aktywny sposób wypocząć, zbliżyć się do Boga i odkrywać, czym jest powołanie mężczyzny w różnych jego aspektach.

Reprezentanci diecezji bydgoskiej podjęli myśl przewodnią - „Promieniowanie ojcostwa”. - Kiedy dzisiejszy etos mężczyzny jest często nadszarpnięty, zdewaluowany przez lewicowe i liberalne ideologie, w odkrywaniu prawdy o nas samych na polu duchowym pomagał nam nasz opiekun, moderator diecezjalny Domowego Kościoła, ks. Janusz Konysz. Kapłan, podobnie jak my, widzi potrzebę i sens formacji mężczyzn. Naszym wzorem prawdziwego mężczyzny jest Jezus Chrystus, którego misją ewangelizacyjną było promieniowanie ojcostwem Boga - „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. Chcemy na nowo odkrywać piękno i głębię oraz właściwe znaczenie, jakie ma odgrywać mężczyzna w różnych aspektach: indywidualnym, rodzinnym czy społecznym - powiedział Łukasz Zieliński.

Bazą na ten czas stał się dom rekolekcyjny sióstr józefitek w Kościelisku. Nie mogło być inaczej, gdyż patronem mężczyzn jest św. Józef - opiekun Świętej Rodziny. Centrum programu „Tatr po męsku” stanowiły Eucharystie z konferencjami. Był i czas na wspólne wędrówki, w trakcie których mężczyźni mogli porozmawiać oraz podzielić się doświadczeniami i trudnościami codziennego życia.

Na szlaku nie zabrakło wspólnej modlitwy Anioł Pański czy Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz indywidualnej modlitwy różańcowej. - Mamy nadzieję, że ta krótka forma oderwania się od codziennych zajęć poprzez modlitwę i aktywny wypoczynek wyzwoli w nas refleksję nad naszym powołaniem. Równocześnie roznieci iskrę procesu przemiany naszego życia - dodał Łukasz Zieliński.

mj / Bydgoszcz

« 1 »

reklama

reklama

reklama