Ewangelia na 14 czerwca 2017 r.

Posłuchaj słów Ewangelii - 14 czerwca 2017 - (Mt 5, 17-19)

14 czerwca 2017

[Mt 5, 17-19]

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim».

« 1 »
TAGI:

reklama

reklama

reklama

reklama