Gniezno: trwa Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny

W dniach 19-20 czerwca br. w Gnieźnie odbywa się I Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny.

Nowe spojrzenie na duszpasterstwo małżeństw i rodzin w świetle adhortacji „Amoris laetitia”, wymiana doświadczeń wspólnot i ruchów rodzinnych, spotkania i dyskusje osób zajmujących się pomocą małżeństwom i rodzinom, a także głos ekspertów i obecność kard. Kevina Josepha Farrella stojącego na czele watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia – to wszystko czeka uczestników I Krajowego Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny.

Organizatorzy: abp Wojciech Polak, Prymas Polski, Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin oraz Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej zapraszają do udziału w Forum duszpasterzy rodzin, doradców życia rodzinnego, ruchy i wspólnoty o charyzmacie rodzinnym, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje działające na rzecz małżeństwa, rodziny i życia.

„Małżeństwo i rodzina są fundamentem życia i wiary, miejscem wychowania. Warto i trzeba ciągle z nowym zapałem podejmować ten temat. Poprzez adhortację „Amoris laetitia” oraz dwa synody o rodzinie zachęcał do tego papież Franciszek. Natomiast sytuacja demograficzna w naszym kraju i rosnący wskaźnik rozwodów wręcz przymuszają do czynnego zaangażowania w tę kwestię. W Kościele i w społeczeństwie potrzeba różnych form troski o małżeństwa i rodziny, ale też współpracy pomiędzy podmiotami i instytucjami. Dlatego serdecznie zapraszam do Gniezna przedstawicieli ruchów, wspólnot, a także fundacji i stowarzyszeń, których celem jest pomoc rodzinie oraz promocja tradycyjnych wartości” – zachęca bp Jan Wątroba Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP.

Ks. Przemysław Drąg Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin tak mówi o celach Forum: „Chcemy odczytać przesłanie adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” i w warunkach współczesnego świata pomóc rodzinom cieszyć się prawdziwą miłością. Celem, który nam przyświeca, jest przygotowanie konkretnych programów oraz koordynacja na poziomie ogólnopolskim wszystkich działań i inicjatyw promujących małżeństwo, rodzinę oraz życie. Bardzo nam zależy na aktywnym uczestnictwie osób w dyskusjach panelowych, dzieleniu się doświadczeniem, wskazywaniu perspektywy rozwoju. Chcemy wspólnie wypracować program działań, które według zamysłu papieża Franciszka pozwolą uczynić z parafii centrum duszpasterstwa małżeństw i rodzin, miejsce spotkania dla wszystkich, którzy pragną odkryć piękno miłości”.

Natomiast ks. Franciszek Jabłoński kierujący Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej dodaje: „Papież Franciszek zaprosił nas wszystkich do nowego spojrzenia na duszpasterstwo małżeństw i rodzin, które powinno być „zasadniczo misyjne, wychodzące, będące blisko ludzi” (AL 230). Do realizacji tego papieskiego wezwania zaproszone są wszystkie osoby zaangażowane w duszpasterstwo małżeństw i rodzin oraz w inne inicjatywy pomagające rodzinie spełniać jej funkcje w duchu wartości chrześcijańskich.

Dlatego właśnie organizujemy I Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny”.

Pierwszy dzień – 19 czerwca – to m.in. wykłady: Elżbiety Rafalskiej „Nowoczesna polityka rodzinna”, ks. prof. Tadeusza Guza „Filozoficzno-antropologiczne podstawy małżeństwa i rodziny”, ks. dr Przemysława Kwiatkowskiego „Teologia ciała Jana Pawła II – reminiscencje «Amoris laetitia»” oraz Msza św. w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem kard. Kevina Josepha Farrell Prefekta Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

Natomiast 20 czerwca kard. K. J. Farell wygłosi wykład pt. Zaangażowanie katolików świeckich w głoszenie Ewangelii rodziny – „Amoris laetitia”. Kontynuacją będą dyskusje panelowe w trzech obszarach:

• przygotowania małżeństw, rodzin, księży do formacji osób w drodze do małżeństwa,

• towarzyszenia małżeństwom i rodzinom na drodze wzrostu duchowego,

• rozeznawania i towarzyszenia osobom po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego i żyjącym w powtórnym związku.

I Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny organizowane jest w ramach obchodów 600-lecia prymasostwa.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie www.forummalzenstwairodziny.pl

BP KEP / episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama