Ewangelia na 4 lipca 2017 r.

Posłuchaj słów Ewangelii - 4 lipca 2017 - (Mt 8, 23-27)

4 lipca 2017

[Mt 8, 23-27]

Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie.

A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!»

A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?» Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza.

A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?»

« 1 »
TAGI:

reklama

reklama

reklama

reklama