Ewangelia na 15 września 2017 r.

Posłuchaj słów Ewangelii - 15 września 2017 - (J 19, 25-27)

15 września 2017

[J 19, 25-27]

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

« 1 »
TAGI:

reklama

reklama

reklama