Warszawa - sprawozdanie z posiedzenia Komisji Duszpasterstwa KEP

W dniach od 19 do 20 stycznia 2017 r. w siedzibie Caritas Polska w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Duszpasterstwa KEP.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy brewiarzowej, po której abp Wiktor Skworc, Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, powitał przybyłych uczestników oraz dokonał otwarcia posiedzenia. Spotkanie miało charakter roboczy i koncentrowało się na kształcie ogólnopolskiego PD na lata 2017-2019. Uczestnicy spotkania mieli okazję do wysłuchania wielu prelekcji oraz wykładów związanych z Osobą Ducha Świętego i jego darami, z charyzmatami i darami Ducha Świętego oraz z teologią sakramentu bierzmowania. W programie spotkania znalazły się również wystąpienia wskazujące na zastosowanie treści tworzonego PD w ramach katechez, kazań i homilii oraz nabożeństw.

Organizatorzy spotkania zatroszczyli się również o to, aby uczestnikom umożliwić dyskusję oraz wymianę doświadczeń w ramach omawianej problematyki. Dzięki zaprezentowanym stanowiskom, postulatom jak również krytyce PD zyskał na przejrzystości założeń oraz spoistości wytyczonych celów. Dotyczy to głównie odkrywania misji Kościoła, osobistego wyboru Jezusa Chrystusa, dowartościowania roli mistagogii chrześcijańskiej w przepowiadaniu; z ukazywaniem związku i jedności pomiędzy bierzmowaniem, a chrztem i Eucharystią. Uczestnicy spotkania podkreślili, że brak czytelnego świadectwa odnośnie przeżywania relacji z Duchem Świętym i życia Jego darami na co dzień, stanowi bardzo poważny brak w życiu wiary.

Konsultorzy i członkowie Komisji mieli również okazję poznać wstępną propozycję układu treści PD na rok 2017/2018 oraz wysłuchali wykładu prof. Krzysztofa Ożoga na temat zmagań Polaków o niepodległość w XIX wieku motywowanych wiarą. Na zakończenie abp W. Skworc dokonał podsumowania konferencji oraz zapoznał przybyłych z dalszym harmonogramem prac związanych z tworzeniem nowego PD. Przewodniczący Komisji zaznaczył również, że celem naszych prac jest to, aby się wypełniły słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Warszawie w 1979 r. „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama