Bp Antoni Długosz - Wychowanie dzieci w wierze

Jak sprawić, żeby dzieci pokochały Boga, pokochały Kościół, wartościowały swoje życie w kategoriach Bożych przykazań, Bożych praw? - na to i inne pytania dotyczące wychowania dzieci w wierze odpowiada bp Antoni Długosz.

Michał Świderski, lider wspólnoty Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach, rozmawia z ks. biskupem Antonim Długoszem na temat wychowania dzieci w wierze.

Polecamy także nauczanie bpa Antoniego Długosza: Zdrowa rodzina jako istota wychowania dziecka.

***

"Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego jest wspólnotą osób, którą można umieścić w nurcie ruchów zmierzających ku podjęciu osobistej decyzji wiary i oddania się Bogu. Przez swą działalność dąży do uformowania katolików w ten sposób, by każdy był świadomy i gotowy do podjęcia, wg swych możliwości, dzieła ewangelizacji. (…) Zarówno w nauczaniu, jak i w metodzie pracy Szkoła zgodna jest z nauką Kościoła realizując wezwanie do nowej ewangelizacji". – słowa ks. bp Gerarda Kusza na temat SNE Diecezji Gliwickiej.

Realizując swoje cele SNE organizuje szereg kursów ewangelizacyjnych i formacyjnych o różnorodnej tematyce. Prowadzi systematyczną formację osób należących do wspólnoty w ramach małych grup.

Więcej informacji na stronie: www.snegliwice.org 

Źródło: Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach

facebook.com/SneGliwice

YouTube / Dotyk Boga

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao