Jasna Góra: 4. Pielgrzymka Związku Piłsudczyków

Na Jasnej Górze trwa dziś 4. Pielgrzymka Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku przypada 30. rocznica związku, który powstał z inicjatywy działaczy niepodległościowych, ludzi kultury, kombatantów i żołnierzy.

Celem Związku jest m.in. propagowanie czynu i myśli Józefa Piłsudskiego, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotyczne wychowanie młodzieży. Do związku należy ok. 5 tys. osób, działających także w Wiedniu, Wilnie i Witebsku.

Prezes Zarządu Krajowego Piłsudczyków gen. Związku Stanisław Śliwa przypomina o dziękczynnej pielgrzymce Marszałka do Matki Bożej po zwycięskiej bitwie z 1920 r. Fakt ten upamiętnia tablica ze słowami kard. Augusta Hlonda: „Stanął Marszałek Józef Piłsudski w szeregu dziejowych obrońców wiary. Jego zwycięska armia z roku 1920 w wojnie z bolszewicką Rosją osiągnęła znaczenie Lepanto i Wiednia, za to Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu należy się wdzięczność nie tylko Polski, ale i świata”. Piłsudczycy podkreślają, że Marszałek był nie tylko głównym konstruktorem polskiej niepodległości, ale i twórcą wojska polskiego.

W roku stulecia odzyskania niepodległości na Jasnej Górze przywoływana jest także postać członka I Brygady Legionów Polskich, kpt. Artura Wiśniewskiego. Legionista 4 listopada 1918 r. przejął klasztor z rąk austriackich zaborców. Tym samym Jasna Góra, jako pierwsza, stała się „skrawkiem” wolnej Ojczyzny. Fakt ten zostanie upamiętniony 4 listopada podczas głównych jasnogórskich uroczystości rocznicowych.


Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama