Jasna Góra pamięta o migrantach, uchodźcach i Polakach na obczyźnie

Na Jasnej Górze, gdzie krzyżują się drogi pielgrzymów świata nie możemy zapomnieć o uchodźcach, wygnańcach i emigrantach - powiedział przeor częstochowskiego klasztoru.

Sanktuarium włączyło się w ogólnoświatową modlitwę z racji obchodzonego po raz 104. Dnia Migranta i Uchodźcy.  Paulini przypominają, że prośba o pokój na świecie, a zwłaszcza za naszą wschodnią granicą oraz za prześladowanych chrześcijan, zanoszona jest codziennie w Kaplicy Matki Bożej.

O. Marian Waligóra, który sprawował Mszę św. przed Cudownym Obrazem podkreślił, że jest to odpowiedź na wezwanie do solidarnej miłości z tymi, którzy doświadczają trudnego losu opuszczenia ojczyzny z powodu wojen czy sytuacji ekonomicznej. - Tutaj na Jasnej Górze, gdzie krzyżują się drogi pielgrzymów z całego świata nie możemy zapomnieć o ludziach w takim trudnym doświadczeniu. Pamiętamy o migrantach nie tylko tych z Bliskiego Wschodu, ale także o naszych braciach i siostrach z Ukrainy, których los jest nam szczególnie bliski, dla których Polska jest schronieniem i tym miejscem, gdzie mogą doświadczyć spokoju i ustabilizowania życia - powiedział jasnogórski przeor.

Zakonnik zauważył, że dziś szczególnie pamiętamy także o naszych rodakach, którzy opuścili Ojczyznę z powodów ekonomicznych. - Pamiętamy o tych, którzy wyjechali i jest to powodem rozdzielenia rodzin, co zawsze jest wielkim wyzwaniem – podkreślił przeor. Dodał, że „nie możemy zapomnieć o ludziach w trudnym doświadczeniu”. - Przywołujemy łaski Pana pamiętając, że także poprzez ucieczkę Świętej Rodziny do Egiptu Bóg wszedł i w ten trudny los człowieka – powiedział o. Waligóra.

Jasnogórski przeor przypomniał, że Matka Boża Częstochowska to szczególna patronka polskiej emigracji. - Emigracja gromadzi się tu na Jasnej Górze, Dom Królowej uznają za swój dom. Bliskość Maryi, Jej zatroskanie jest dla nich ważnym elementem duchowym, bo znajdują w nim zatroskanie Boga o ich los – powiedział paulin.

- Nie wyobrażam sobie, by Jasna Góra nie modliła się za tych ludzi i żebyśmy też my, jako ludzie wierzący, na różny sposób nie spieszyli innym z pomocą – zauważył o. Waligóra. Dodał, że „modlimy się o to, by znaleźli się ludzie, którzy wyciągną pomocną dłoń do tych, którzy żyją w tak trudnej sytuacji doświadczenia materialnego i duchowego”.

Podkreślił, że modlitwą ogarniamy także wszystkich, którzy służą ludziom w ich trudnej sytuacji. - Także w naszej Ojczyźnie jest wiele dzieł pomocowych prowadzonych np. przez Caritas Polską z programem Rodzina Rodzinie, czy przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie - powiedział paulin.

***

Szczególna modlitwa o zaprzestanie wojen trwa na Jasnej Górze od 2015 r. Decyzję o jej podjęciu paulini powzięli po nasileniu eskalacji konfliktu na Ukrainie. Błaganie o pokój jest codzienną modlitwą włączoną w Mszę św. celebrowaną każdego dnia o godz. 15.30 w kaplicy Matki Bożej. Ta modlitwa choć najpierw zanoszona była o zakończenie działań zbrojnych za wschodnią granicą, to została poszerzona także o pokój na świecie i za prześladowanych chrześcijan.

it / Jasna Góra

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao