Komunikat prasowy w związku z papieską decyzją ws. beatyfikacji Michała Giedroycia

Postulator procesu ks. Michal Jagosz, wydał komunikat w sprawie uroczystości dziękczynienia za wyniesienie do chwały ołtarzy nowego Błogosławionego.

Publikujemy treść dokumentu w całości:

Komunikat prasowy w związku z papieską decyzją ws. beatyfikacji Michała Giedroycia

Po przekazaniu akt procesu przez Trybunał Archidiecezji Krakowskiej (16 września 1998) do Kongregacji d.s. Świętych rozpoczął się rzymski etap procesu w sprawie heroiczności cnót i zatwierdzenia kultu od niepamiętnych czasów Sł.B. Michała Giedroycia, dotąd zwanego błogosławionym (sic dictus beatus).

Komunikat prasowy w związku z papieską decyzją ws. beatyfikacji Michała Giedroycia

Po uzyskaniu dekretu ważności procesu, 5 kwietnia 2002 roku został zamianowany relatorem sp. O. Hieronim Fokciński SJ, a po jego przejściu na emeryturę od 2010 roku relator Generalny O. Vincenzo Criscuolo OFMCap.

Pod ich  kierownictwem  redagowana była  Positio Causae przez Ks. Prof. dr hab. Andrzeja Bruździnskiego . S. Prof. dr hab Adelajdę Sielepin, dr Stanisławę  Postawa i postulatora ks.dr Michała Jagosza mianowanego przez Ks. Kard. Franciszka Macharskiego 3 maja 2001 roku. Sześć lat później wicepostulatorem została Przełożona Generalna Sióstr św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego.

Procesowi towarzyszyło wsparcie  rodziny Giedroyciów z Anglii, a także zainteresowanie J.E. Ks. Bpa Jonas Ivanauskas, Bpa Ordynariusza diecezji Koszedary na terenie której znajdują się Giedrojcie,  miejsce urodzenia i kultu Błogosławionego, nawiedzane  zwłaszcza  corocznie 4 maja, w rocznicę jego  śmierci.

Decyzję papieską poprzedziły vota historyków (28.3.2017), teologów (10.4.2018), a także kardynałów i biskupów (25.9.2018).

Uroczystości dziękczynienia za wyniesienie do chwały ołtarzy nowego Błogosławionego przewidziane są w Krakowie 8 czerwca 2019 roku.

Od 2003 roku w procesji św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Ojca Ojczyzny, wśród wielu relikwii świętych noszone są relikwie Bł. Michała Giedroycia.

Ks. Michal Jagosz

postulator

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama