reklama

Kraków: dziękczynienie za Światowy Dzień Ubogich

Mszą świętą w Bazylice Mariackiej organizatorzy, wolontariusze i goście dziękowali za 2. Światowy Dzień Ubogich w archidiecezji krakowskiej.

Na spotkaniu wolontariusze poznali sposoby dalszego zaangażowania na rzecz ubogich i potrzebujących w Krakowie.

- W imieniu księdza arcybiskupa, wszystkich organizatorów, a przede wszystkim osób ubogich, pragnę Wam wszystkim serdecznie podziękować za waszą bezinteresowność, otwarte serca i chęć do pomocy, dzięki którym takie dzieło jakim był 2. ŚDU mogło się odbyć – zwrócił się do wszystkich zebranych ks. Łukasz Michalczewski. Na spotkanie zaproszono wszystkich spośród 300 wolontariuszy, którzy w czasie tygodniowych obchodów posługiwali w Namiocie Spotkań, Modlitewnego Jerycha, organizując warsztaty, zapewniając pomoc medyczną czy metamorfozy.

- Podziękowania należą się Wam za to, że po prostu byliście – podkreślił kapłan. - Ksiądz abp Jędraszewski prosił, by jeszcze raz wyrazić wdzięczność i uznanie dla tego, co robiliście, robicie i możecie robić dalej, by wyrównywać szanse i stawiać na nogi tych, którzy sami sobie nie mogą z tym poradzić – dodał. Duszpasterz zwrócił uwagę, że „organizacja ŚDU jest przestrzenią do zaangażowania wielu rąk i wielu wspólnot” stąd pomysł, by kilka nich zaprezentowało swoją działalność, tak by można było znaleźć dla siebie sposoby dalszego, całorocznego zaangażowania.

Jedną z organizacji, która opisała możliwości stałej i okazjonalnej posługi był Caritas Archidiecezji Krakowskiej. - Caritas to jest charytatywne ramię Kościoła. My zajmujemy się nie tylko bezdomnymi, ale ubogimi w szerokim tego słowa znaczeniu: chorymi, cierpiącymi, dziećmi z domów dziecka, osobami starszymi i samotnymi – tłumaczyła s. Lidia Lupa. Siostra przedstawiła możliwości zaangażowania, np. w placówkach pomocowych, które działają na terenie Krakowa i innych miejsc w diecezji, przy udzielaniu korepetycji dzieciom czy przez odwiedziny osób starszych. Przedstawicielka Caritas zaproponowała także włączenie się w inicjatywę Wigilii dla Ubogich, na którą potrzeba pomocy wolontariackiej. - 24 grudnia przygotowujemy spotkanie wigilijne dla osób ubogich na 900 osób i potrzebujemy pomocy w przygotowaniu samej wieczerzy oraz paczek żywnościowych, które będą tam rozdawane, żeby osoby na czas świąt miały coś lepszego do spożycia – mówiła s. Lupa. Chętnych do pomocy przy rozładunku towarów, pakowaniu darów i nakrywaniu stołów potrzeba już od 22 grudnia.

Do posługi około-medycznej osobom bezdomnym zachęcał Mateusz Gajda – lekarz z Fundacji Przystań Medyczna, która włączyła się w pomoc medyczną podczas ŚDU w Krakowie. Przedstawiciele fundacji zajmują się niesieniem pomocy w placówkach pomocowych np. noclegowniach oraz podczas środowych i niedzielnych spotkań z osobami bezdomnymi na Plantach ze Wspólnotą św. Idziego oraz Zupą na Plantach.

Gajda podkreślił, że poszukiwani są wolontariusze nie tylko z wykształceniem medycznym. Fundacja w najbliższych dniach organizuje warsztaty z zakładania opatrunków, tak, by jak najwięcej osób mogło w pomoc potrzebującym się włączyć.

Na spotkaniu reprezentowany był także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. - Problemy ludzi, z którymi my pracujemy, to nie tylko brak pieniędzy – te trudności wynikają z wielu innych przyczyn – mówiła Katarzyna Kadela, zapraszając do współpracy z instytucją. - Bez zaangażowania ze strony wolontariuszy, przede wszystkim młodych ludzi, nasza działalność także byłaby mocno okrojona – zwróciła uwagę przedstawicielka MOPS. Obszarem, na który szczególnie zwróciła uwagę jest towarzyszenie samotnym osobom starszym, którym, z różnych przyczyn, stałej opieki czy obecności nie może zapewnić rodzina.

O innych możliwościach posługi mówiły także siostry albertynki, prowadzące placówki pomocowe oraz Dzieło Pomocy św. Ojca Pio. - Wydarzenie, jakim był Światowy Dzień Ubogich, pokazało nam dużą przestrzeń pracy z ubogimi. Kościół chce tę przestrzeń zagospodarować i o tym każdemu chcemy częściej, nie tylko raz w roku, przypominać – podsumował ks. Łukasz Michalczewski.

2. Światowy Dzień Ubogich odbył się w całym Kościele w niedzielę 18 listopada. Obchody w Krakowie trwały cały tydzień i obejmowały przeróżne propozycje dla osób ubogich i bezdomnych. Przedłużeniem inicjatywy jest m.in. akcja „Gość w dom, Bóg w dom”, która zachęca do zaproszenia osób samotnych na wspólną wieczerzę wigilijną do swojego domu.

eko / Kraków

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama