Licheń. Rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Nad osobą św. Józefa, będącego wzorem postaw ojcowskich, pochylali się uczestnicy rekolekcji Ruchu Rodzin Nazaretańskich, które w dniach 15-18 lutego odbywały się w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym.

Zdaniem ks. Krzysztofa Dulnego organizatora spotkania, w dzisiejszych czasach zauważa się pewne niepokojące zachowania jeśli chodzi o ojcostwo. „Poszukując odpowiedniej postaci, która mogłaby dziś posłużyć za wzór do rozważań nad tematem właściwego przeżywania ojcostwa, wybór padł na św. Józefa z Nazaretu, którego Bóg wybrał na opiekuna Maryi i Syna Bożego” – powiedział kapłan.  

Każdego dnia rekolektanci uczestniczyli w konferencjach przygotowanych przez kapłanów uczestniczących w ćwiczeniach duchowych. Pierwszego dnia tematem przewodnim była „miłość”, drugiego – „pokora”, trzeciego – „ojcostwo duchowe”, a czwartego „św. Józef”. Poruszono także temat odpowiedzialności, jako jednej z najważniejszych cech św. Józefa.

W rekolekcjach uczestniczyły także dzieci, dla których przygotowano zajęcia dostosowane do poziomu ich percepcji.

W zimowych rekolekcjach Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Licheniu uczestniczyło 380 osób z archidiecezji poznańskiej, diecezji legnickiej, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej oraz archidiecezji wrocławskiej. Tradycyjnie z rekolektantami spotkał się bp Andrzej Siemieniewski z Wrocławia, który wsparł inicjatywę.

Ruch Rodzin Nazaretańskich to maryjna wspólnota działająca przy parafiach. Osoby zrzeszone we wspólnocie starają się zgłębiać w swoim życiu duchowość Świętej Rodziny z Nazaretu. Szczególny nacisk kładą na częste uczestnictwo w Eucharystii i sakrament pojednania.

Licheń Stary, 19 lutego 2018 r.

Robert Adamczyk, Biuro Prasowe Sanktuarium

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao