Licheń: Życie w świetle miłosierdzia.

Ogólnopolska 250-osobowa pielgrzymka Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich i Bractwa Niepokalanego Poczęcia NMP do Lichenia odbyła się w dniach 8-9 września pod hasłem „Świadkowie miłosierdzia”.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. w bazylice, sprawowaną przez ks. Łukasza Wiśniewskiego MIC, dyrektora Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich w intencjach członków stowarzyszenia.

– „Pielgrzymka do Lichenia to okazja, by zaangażowani w duchowość księży marianów, wspierających misje i inne dzieła, mogli się spotkać w szczególnym miejscu, jakim jest sanktuarium, ale też przeżyć rekolekcje. Poprzez temat tegorocznej pielgrzymki chcieliśmy pokazać, że każdy jest zaproszony, żeby być świadkiem miłosierdzia” – tłumaczył ks. Łukasz Wiśniewski MIC.

– „Rekolekcje w Licheniu są wyjątkowe, bo zwykle spotykamy się w parafiach mariańskich, a tym razem przyjeżdżają uczestnicy z całej Polski, z którymi na co dzień mamy kontakt korespondencyjny. To daje poczucie wspólnoty, jedności misji” – stwierdził ks. dyrektor.

Podczas konferencji nt. apostolatu miłosierdzia w codzienności Mira Majdan, która współpracuje ze zgromadzeniem marianów i prowadzi rekolekcje „Nie bójcie się miłosierdzia”, przypominała, że każdy może szerzyć miłosierdzie Boże w swoim najbliższym otoczeniu – w pracy czy domu.

– „Miłosierdzie nigdy nie jest praktykowane w sposób jednostronny. Miłosierdzie jest nie tylko dobrem świadczonym innym osobom, ważne byśmy czuli, że też dzięki temu coś zyskujemy, na przykład mam z tego radość. Często łatwo nam świadczyć uczynki miłosierne dla obcych, a trudno dla najbliższych. Miłosierdzie to służba drugiemu człowiekowi, ale to nie znaczy, że mamy się na wszystko zgadzać. Mam szukać dobra drugiego człowieka” – mówiła  Mira Majdan.

Podczas rekolekcji nie mogło też zabraknąć modlitwy św. Faustyny, urodzonej na terenie diecezji włocławskiej, czyli Koronki do Miłosierdzia Bożego. W sobotę odbyło się również spotkanie z ks. Krzysztofem Pazio MIC, misjonarzem mariańskim, który opowiadał o misjach miłosierdzia Bożego w Kamerunie. Chętni zwiedzali też Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, a wieczorem uczestniczyli w apelu maryjnym w licheńskiej  bazylice prowadzonym przez ks. Janusza Kumalę MIC, kustosza sanktuarium. Zaś w niedzielę, w kościele sióstr anuncjatek w Grąblinie, uczestniczyli we Mszy św. w intencji zmarłych członków SPM.

źródło: Robert Adamczyk, Biuro Prasowe Sanktuarium

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama