O. Samir skończył 80 lat, gratulacje od Benedykta XVI

Wybitny islamolog, znawca chrześcijaństwa na ziemiach arabskich, egipski jezuita o. Samir Khalil ukończył 80 lat.

Bardzo dobrze pamiętam to spotkanie, które miało miejsce w Castelgandolfo, w czasie którego tłumaczył Ojciec problemy islamu z wielkim realizmem, wskazując jak poruszać się w tym temacie. Widać bardzo dobrze, że Ojciec nie pragnie niczego innego, jak tylko służyć prawdzie, która jedyna może nam pomóc – to słowa Papieża Benedykta XVI skierowane do o. Samira Khalila z okazji jego 80. urodzin.  Ten egipski jezuita jest wybitnym znawcą islamu oraz chrześcijaństwa na ziemiach arabskich.

Z okazji jubileuszu na Papieskim Instytucie Wschodnim - Orientale w Rzymie zorganizowano sympozjum poświęcone dialogowi chrześcijańko-islamskiemu. Odczytano także listy gratulacyjne skierowane na ręce jubilata, a przesłane m.in. przez nowo mianowanego kardynała, patriarachę chaldejskigo Babilonu  abp Luisa Raphaela Sako, patriarchę maronitów kard. Bechara Raia, prefekta Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, kard. Leonardo Sandriego oraz przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego kard. Jeana-Louisa Taurana. W listach tych podkreślono ogromną mądrość, wiedzę i kompetencję o. Khalila, a jednocześnie wielką pokorę i braterską miłość.

Dziękując, jubilat powiedział m.in.: Jest jedna rzecz, której nauczył mnie mój mistrz i którą ja także staram się przekazywać: żyć na co dzień Ewangelią i prosić z pokorą: „Panie pomóż mi nią żyć i przekazywać to innym”. Nie zasłużyłem na te gratulacje. Zasłużył ten, który mnie tego nauczył.

Natomiast w wypowiedzi dla naszej rozgłośni o. Khalil Samir zachęcił, aby budować i szukać jedności. 

    “Myślę, że większość muzułmanów pragnie islamu pokojowego, braterskiego. Ale to nie oni rządzą i podjemują decyzje. Do czasu, jak nie będzie prawdziwej rewolucji w nowym ujęciu islamu, przemyśleniu go na nowo, wewnątrz islamu będzie ciągły konflikt. Musimy obronić kulturę współistnienia i to jest jedyne rozwiązanie. Na początku lat 20. minionego wieku w Egipcie popularne było hasło, że religia należy do Boga, od Niego pochodzi i jest ojczyzną dla wszystkich. I to jest zasada, której pragniemy, religia, która jest sprawą człowieka, ojczyzną, gdzie wszyscy możemy żyć razem, aby budować wspólny lud, tworzyć wspólny projekt. To jest ideał, którego Bóg pragnie dla wszystkich.”

« 1 »

reklama

reklama

reklama