Spotkanie duszpasterzy rodzin: nie wolno rozdzielać tego, co Bóg złączył

„Dzisiaj spór o duszę świata dotyczy wielkiego, bolesnego procesu `rozdzielania tego, co Bóg złączył`” - powiedział bp Piotr Libera podczas spotkania osób zajmujących się duszpasterstwem i doradztwem rodzinnym.

O malejącej demografii, rosnącej liczbie osób starszych w społeczeństwie, uporczywej terapii noworodków oraz pracy z małżeństwami mieszanymi, rozmawiali księża i świeccy zajmujący się w diecezjach centralnej Polski duszpasterstwem i doradztwem rodzinom, podczas spotkania w Płocku. „Dzisiaj spór o duszę świata dotyczy wielkiego, bolesnego procesu `rozdzielania tego, co Bóg złączył`” - powiedział bp Piotr Libera.

Bp Piotr Libera wygłosił homilię podczas Mszy św. z udziałem przedstawicieli duszpasterstw rodzin z centralnej Polski. Zaznaczył w niej, że siłą chrześcijaństwa jest mężne stanie przy prawdzie, którą jest „prawdą życia”.

„Przyszło nam żyć i pracować w świecie, w którym natura ludzka i odczytywane z niej Boskie prawo przestaje być źródłem moralności. Dominujący nurt kultury – postmodernizm - odmawia ludzkiemu rozumowi zdolności do znalezienia prawdy ostatecznej. Katolicką naukę o małżeństwie i rodzinie, katolicką etykę seksualną uznaje się za względną, zależną od kręgu kulturowego, w którym ją sformułowano. Przekonano miliony młodych, że etyka ta odbiera im szczęście, że jest represyjna i nienowoczesna” - wymienił biskup płocki.

Hierarcha stwierdził też, że wylansowano nowy model moralności: za normę uznaje się to, co „ludzie robią”, normą staje się uznanie za „normalne” wszelkich form ekspresji seksualnej. Rozdziela się to, co Bóg złączył, a czego człowiek nie powinien rozdzielać, uzurpacją przez człowieka Boskiej władzy definiowania dobra i zła w tak ważnej i podstawowej sferze życia, jaką jest miłość małżeńska, rodzina i akt małżeński.

Dodał, że proces ten rozpoczął się od zgody prawodawstw państwowych na rozwody, ich ułatwianie i promowanie. W filmach i mediach, w permisywnym wychowaniu oddzielono sferę seksualną od małżeństwa. W imię tzw. wolności kobiety, zaczęto promować aborcję. Rozerwano więzi miłości, jednoczące matkę z rodzącym się pod jej sercem dzieckiem.

„Tak świat wszedł na drogę manipulowania ludzkim życiem, podporządkowania technice tajemnicy i świętości. Dzisiaj spór o duszę świata dotyczy wielkiego, bolesnego procesu `rozdzielania tego, co Bóg złączył`. Dotyczy Boskiego Prawa, wpisanego w naturę, w naturę życia i jego przekazywania” – zaakcentował kaznodzieja.

Wykład dla duszpasterzy i osób świeckich wygłosił ks. dr hab. Andrzej Kobyliński z wydziału filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Starał się dać odpowiedź na pytanie, ile ludzi będzie w Polsce w 2100 roku oraz wskazać przyczyny i konsekwencje kryzysu demograficznego na kontynencie europejskim.

Prelegent podkreślił, że analiza obecnych zmian demograficznych powinna być przedmiotem pogłębionej refleksji duszpasterstwa rodzin w Polsce. Właściwa diagnoza sytuacji pozwoli podjąć adekwatne działania w obszarze pracy na rzecz małżeństw i rodzin, szczególnie w perspektywie malejącej liczby mieszkańców Polski i zmieniającego się przekroju demograficznego.

Z kolei Hanna Kajdas-Duda, pediatra, neonatolog i ordynator oddziału neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, wyjaśniła, jak należy rozumieć otoczenie troską zagrożonego „początku życia człowieka”.

Oprócz wyzwań neonatologii i ważnego problemu płodowego zespołu alkoholowego (FAS), lekarka omówiła także tzw. wady letalne (zaburzenia rozwojowe) i opiekę paliatywną na płaszczyźnie neonatologicznej, w oparciu o cztery prawa według Janusza Korczaka. Zwróciła również uwagę na skomplikowany problem uporczywej terapii w przypadkach noworodków.

Osoby zajmujące się duszpasterstwem rodzin miały także czas na dyskusję m.in. o stanie duszpasterstwa rodzin w Polsce i aktualnych dokumentach Kościoła na ich temat, w tym adhortacji papieża Franciszka „Amoris laetitia”. Poza tym zastanawiano się wspólnie nad formami pracy z ludźmi starszymi oraz z małżeństwami mieszanymi (np. polsko-ukraińskimi).

Rozmawiano też o spotkaniu z ojcem świętym w Dublinie w sierpniu tego roku oraz o przeżywaniu Roku św. Stanisława Kostki w diecezjach. W programie dwudniowego spotkania znalazł się także czas na zwiedzanie zabytków Płocka.

Obrady miały miejsce w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku. Uczestniczyli w nich diecezjalni duszpasterze rodzin oraz diecezjalni doradcy życia rodzinnego z siedmiu diecezji z centralnej Polski: archidiecezji - częstochowskiej, łódzkiej, warszawskiej i diecezji - łowickiej, płockiej, radomskiej, warszawsko-praskiej.

Ich organizatorem był ks. dr. Przemysław Drąg z Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, we współpracy z ks. dr. Wojciechem Kućką, dyrektorem wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz Witoldem Wybultem, diecezjalnym doradcą życia rodzinnego.

eg / Płock

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama