Sympozjum Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych Seminariów i Spowiedników Kapłańskich

Pod hasłem "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym" rozpocznie się dziś (29 stycznia) na Jasnej Górze 26. Sympozjum Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych Seminariów i Spowiedników Kapłańskich.

Od 29 stycznia do 1 lutego na Jasnej Górze odbywać się będzie  Sympozjum Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych Seminariów i Spowiedników Kapłańskich z udziałem m.in. abp. Józefa Górzyńskiego, bp. Andrzeja Siemieniewskiego, bp. Pawła Sochy. 

Nauki rekolekcyjne poprowadzi ks. prof. K. Guzowski. 


Program: 

29 stycznia, poniedziałek

16.30   Słowo powitania i otwarcie sympozjum – abp Józef Górzyński, Komisja ds. Duchowieństwa KEP 

 Komunikaty organizacyjne – ks. dr Wojciech Rzeszowski, sekretarz Komisji Duchowieństwa

17.00   Wykład — ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik: Co mówi dziś Duch Święty do Kościoła w Polsce? 

19.45   Liturgia Godzin – nieszpory z konferencją rekolekcyjną, ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski 

21.00   Apel Jasnogórski – abp Józef Górzyński 

30 stycznia, wtorek

7.15   Liturgia Godzin – jutrznia z konferencją rekolekcyjną 

9.15   Liturgia Godzin /przedpołudniowa/ z konferencją rekolekcyjną 

11.00   Msza św. z homilią – abp Józef Górzyński 

15.00   Wykłady – Komisja Duszpasterska KEP 

21.00   Apel Jasnogórski – ks. dr Wojciech Rzeszowski 

31 stycznia, środa

7.15  Liturgia Godzin – jutrznia z konferencją rekolekcyjną 

11.00   Msza św. z homilią – bp Paweł Socha 

15.00   Wykłady: 

1. bp Andrzej Siemieniewski: Urząd czy charyzmat? Współpraca kapłanów z nowymi ruchami kościelnymi

2. ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec: Łaska Ducha Świętego na drodze zbawienia

21.00  Apel Jasnogórski – bp Paweł Socha 

1 lutego, czwartek

7.15   Liturgia Godzin – jutrznia z konferencją rekolekcyjną 

09.30   Msza św. z homilią – abp Wacław Depo 

11.00   Zakończenie i rozjazd 

Źródło: BP KEP/episkopat.pl, za: www.jasnagora.pl/BPJG

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama