Trwa rejestracja do VIII edycji konkursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II

Do 31 stycznia 2018 przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń do VIII edycji konkursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II.

Jan Paweł II uważany jest za jednego z najbardziej wpływowych przywódców XX wieku, który wywarł piętno nie tylko na historii świata, ale także na losach milionów zwykłych ludzi. W VIII edycji konkursu zapraszamy uczestników do przedstawienia w formie filmu (krótka forma dokumentalna, reportaż lub wywiad) historii osób, które zainspirowane nauczaniem Papieża Polaka, wcieliły w życie obecne w nim wartości.

Konkurs skierowany jest do uczniów siódmych klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w konkursie, muszą stworzyć grupę składającą się z od 3 do 5 osób, w której będą wspólnie pracować. W składzie grupy musi znaleźć się co najmniej 1 nauczyciel lub inna osoba pełnoletnia, która weźmie na siebie rolę jej opiekuna. Będzie on odpowiedzialny merytoryczny nadzór na pracą grupy oraz kontakty z organizatorami.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.wspomnieniajp2.pl

Organizatorami konkursu są Instytut Papieża Jana Pawła II i Fundacja Wspomagania Wsi.


Harmonogram konkursuNadsyłanie zgłoszeń do: 31 stycznia 2018

Ogloszenie wyników I etapu: 7 lutego 2018

Warsztat przygotowawczy dla uczestników II etapu: 3 marca 2018

Ostateczny termin nadsyłania prac: 15 maja 2018

Ogłoszenie wyników konkursu: 23 maja 2018

Pobyt laureatów II etapu w Warszawie: 18-20 czerwca 2018

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów podanych w Harmonogramie.

Źródło: www.wspomnieniajp2.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama