XVIII Dzień Papieski - 14 października pod hasłem "Promieniowanie ojcostwa"

„Promieniowanie ojcostwa” – to hasło XVIII Dnia Papieskiego, podczas którego 14 października w całej Polsce przypominane będzie nauczanie papieża Jana Pawła II.

W ramach Dnia Papieskiego w wielu miastach Polski tradycyjnie odbędą się czuwania modlitewne, koncerty ewangelizacyjne, konferencje, gry miejskie, spektakle, musicale oraz aktywności sportowe. Odbędą się też tradycyjne zbiórki na rzecz wsparcia uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin, nazywanej „żywym pomnikiem” papieża Polaka.

Hasło XVIII Dnia Papieskiego nawiązuje do tytułu dramatu Karola Wojtyły. Społeczność tworząca Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” chce zaprosić do lektury tej sztuki, aby zgłębiać myśl patrona FDNT św. Jana Pawła II.

O ojcostwie papież mówi także w dwóch innych książkach: „Wstańcie, chodźmy!” oraz „Pamięć i tożsamość”. W pierwszej z nich, w części IV, znaleźć można znamienny tytuł "Ojcostwo biskupa", a w niej rozdział "Ojcostwo na wzór św. Józefa", w którym ten święty jest stawiany za wzór dla „wszystkich powołanych do ojcostwa – w rodzinie, albo w kapłaństwie”.

Z kolei "Pamięć i tożsamość" szczególnie w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, św. Jan Paweł II wskazał: "Ojczyzna to poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach".

Jednak szczególnie w dramacie "Promieniowanie ojcostwa", w którym zawarty został opis kondycji człowieka w odniesieniu do Boga, a także analiza samotności Adama - pierwszego człowieka, który stanął "na pograniczu ojcostwa i samotności".

Karol Wojtyła podejmuje temat winy człowieka, pisze też o przedziwnej bliskości Boga wobec człowieka, bardziej podstawowej, fundamentalnej niż samotność człowieka. Autor stwierdza: „Trzeba wejść w promieniowanie ojcostwa, w nim dopiero wszystko staje się rzeczywistością pełną”.

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego zachęca też do ponownego sięgnięcia do homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w Kielcach 3 czerwca 1991 r., a poświęconej IV Przykazaniu Bożemu "Czcij ojca swego i matkę swoją". Papież przestrzegał w niej przed lekkomyślnym niszczeniem rodziny i wzywał do jej odbudowywania.

Promocja ojcostwa, której dokonuje św. Jan Paweł II w swoim nauczaniu, nie stoi w opozycji do innych wartości. Tłumaczy, że Ojcostwo Boga nie umniejsza ojcostwa ludzkiego, ale stanowi dla niego wzór i oparcie. Ojcostwo nie jest też widziane w opozycji do macierzyństwa, czy dziecięctwa. W myśleniu papieskim te wartości są wobec siebie komplementarne.

„Ta idea towarzyszyła mu już jako młodemu księdzu, który prowadził duszpasterstwo akademickie młodych ludzi, których formował przez kilkadziesiąt lat. Chciał im przedstawić Ojcostwo Boga, w którego promieniach człowiek może wzrastać” – podkreśla kard. Kazimierz Nycz.

W 2018 r. obchodzona będzie też m.in. 60. rocznica sakry biskupiej Karola Wojtyły i 40. rocznicy wyboru na papieża. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia nie zapomni także o setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, organizując w październiku międzynarodową konferencję nawiązującą do tego wydarzenia w kontekście papieskiego nauczania.

„Oczywiście rocznice i jubileusze nie są dogmatem, ale okazją do tego, aby nadal przypominać papieża, jego nauczanie i pontyfikat oraz to, że został nam dany przez Kościół jako orędownik świętości oraz wzór do naśladowania nie tylko dla biskupów i księży, ale dla wszystkich katolików świeckich”– zaznacza kard. Kazimierz Nycz.

Organizatorem Dnia Papieskiego jest, powołana przez Konferencję Episkopatu Polski, Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” opiekująca się młodymi zdolnymi ludźmi z ubogich rodzin, którzy mogą się uczyć dzięki jej wsparciu stypendialnym.

Ubiegły rok był dla FDNT bardzo udany - poinformował dziś na spotkaniu z dziennikarzami prezes zarządu FDNT ks. Dariusz Kowalczyk. Stypendyści gimnazjalni, licealni i studenci uczelni wyższych spędzili lato na obozach integracyjnych w Myczkowcach, Tarnowie i Białymstoku.

W tym roku młodzież pojedzie na obozy do Kielc (gimnazjaliści i licealiści) i Koszalina (studenci).

W trakcie XVII Dnia Papieskiego (8 października) odbyła się coroczna przykościelna i publiczna zbiórka na wsparcie młodzieży. Na razie jej wyniki są wciąż podliczane, wiadomo z kolei, że zbiórka SMS wyniosła ponad 160 tys. zł, a z odpisu 1% podatku za roku 2016 udało się pozyskać 458 tys. zł, co pozwoli na sfinansowanie 147 stypendiów.

Nagrodami TOTUS TUUS uhonorowano osoby i instytucje, które w swojej działalności promują nauczanie Jana Pawła II. Odbyła się także międzynarodowa konferencja „Europa-kryzys i nadzieja”, w której przypominano europejską myśl papieża Polaka.

lk / Warszawa

www.dzielo.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao