Bezdomni na pielgrzymce do warmińskich sanktuariów

Caritas archidiecezji warmińskiej zaprosił bezdomnych na serię pielgrzymek do warmińskich sanktuariów.


Wyjazdy zorganizowane przez Caritas były częścią projektu „Na szlaku warmińskich sanktuariów”. Projekt przeznaczony był do osób społecznie wykluczonych. Wzięło w nim udział dziesięciu bezdomnych mężczyzn, korzystających z pomocy Archidiecezjalnego Centrum Charytatywnego im. Jana Pawła II w Olsztynie, a także wolontariusze i opiekunowie. Projekt obejmował trzy dwudniowe wyjazdy do: Stoczka Klasztornego, Gietrzwałdu i Głotowa oraz noclegi w Stoczku. Jednym z celów była pomoc w wychodzeniu ze społecznej izolacji, a także doświadczenie duchowej wspólnoty z innymi. Wyjazd miał także mocną podbudowę duchową, zapewniając uczestnictwo w katechezach, modlitwach, adoracji i Eucharystii i mając prowadzić uczestników do nawiązania lub umocnienia żywej relacji z Bogiem.

Jak pisze jeden z uczestników:

„Dzięki przyjazdom bardziej się otworzyłem na wszystkich ludzi. W schronisku jestem teraz w stanie podejść do każdego człowieka. Zapraszam mieszkańców schroniska na Mszę Świętą. Oczywiście chciałbym, żeby nasze spotkania dalej trwały, bo otworzyły się nasze serca.”

Jedna z organizatorek wspomina:

„W porze poobiedniej, wyszliśmy na spacer. Kolejny raz mogliśmy podziwiać przepiękny ogród księży marianów. Z zachwytem patrzyliśmy na potężne, ośnieżone drzewa, oddychaliśmy mroźnym, orzeźwiającym powietrzem i cieszyliśmy się panującą tu ciszą. Spacer jak zawsze był okazją do podjęcia wspólnych rozmów. Nawzajem opowiadaliśmy sobie o swoim codziennym życiu, problemach, pracy. Niektórzy wspominali swoją przeszłość. Odprężeni i wypoczęci mogliśmy z uwagą wysłuchać katechezy w klasztornej kaplicy."

W sanktuarium w Stoczku uczestnicy wyjazdu natrafili na rekolekcje adwentowe, podczas których wysłuchali katechezy zachęcającej do otwarcia swego serca na Jezusa i Jego działanie. Nie zabrakło także katechez oraz filmów dotyczących duchowości maryjnej. Obejrzano m.in. film Bernadetta. Cud Lourdes,  a kolejnego dnia – Dokument. Cudowny Medalik.. Najważniejszym punktem programu była wspólna Eucharystia w kościele ojców marianów.

opr. na podstawie relacji Marty Rutkowskiej

Pełna relacja na stronie Caritas.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao