Bydgoszcz: ogólnopolska konferencja „Męczennicy XX i XXI wieku”

„Według statystyk chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie” – powiedział ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło, który był gościem ogólnopolskiej konferencji „Męczennicy XX i XXI wieku” w Bydgoszczy.

 Dwudniowe wydarzenie składające się z kilku sesji plenarnych zostało zorganizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej oraz Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Swoje tematy zaprezentowali prelegenci m.in. z Warszawy, Lublina, Krakowa oraz Poznania.

Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło podkreślił, że według statystyk chrześcijanie są najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. Przez wiele lat rocznie ginęło ich 170 tysięcy. – Choć ostatnie dane są mniejsze, to jednak mówimy o kilkudziesięciu tysiącach mordowanych za wiarę – wskazał.

Szczególne miejsce zajmuje Bliski Wschód. – Powszechnie znanym faktem jest to, że w ostatnich 50 latach 30 procent ludności opuściło tamte tereny, a wojna w Syrii i w Iraku pogorszyła tylko ten stan. Doszło do ogromnego „czyszczenia” tamtych terenów z chrześcijan, o czym mówią liczby. W Iraku w 2003 roku mieliśmy 1,5 mln chrześcijan, a obecnie szacuje się ich liczbę na około 200 tysięcy – podkreślił przewodniczący polskiej sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie, dodając, że 200 milionów chrześcijan jest brutalnie prześladowanych, a w 116 krajach świata łamane jest prawo do wolności religijnej.

Temat spraw kanonizacyjnych męczenników XX wieku przeanalizował ojciec prof. dr hab. Wiesław Bar OFMConv. – Według daty śmierci listę uznanych za męczenników z XX wieku otwiera św. Maria Goretti, która zginęła w 1902 roku w obronie czystości (beatyfikowana 27 kwietnia 1947 roku, kanonizowana 24 czerwca 1950 roku). Zamyka zaś Róża Maria Sgorbati (Leonella), zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek, Włoszka, która oddała życie w XXI wieku – 17 września 2006 roku w Mogadishu w Somalii. Jej męczeństwo zostało uznane 8 listopada 2017 roku, a beatyfikacja odbyła się 26 maja 2018 roku – powiedział.

Gość konferencji zauważył, że w ciągu ostatnich 20 lat (od roku 1999 do 2018) ze spraw wniesionych i jeszcze niezakończonych przynajmniej 170 otrzymało już nihil obstat (nic nie stoi na przeszkodzie), w tym 82 odnoszą się do męczenników XX i XXI wieku. Również wiele czeka na decyzję Kongregacji, tylko z ostatniego dziesięciolecia – 53 sprawy dotyczą uznania męczeństwa 1823 kandydatów (w tym grupa z Toledo obejmuje aż 940 osób).

Według pracownika Katedry Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II można spodziewać się, że nie bez wpływu na charakter nowych spraw pozostanie decyzja papieża Franciszka wyrażona w liście apostolskim w formie «motu proprio» o ofiarowaniu życia «Maiorem hac dilectionem» z 2017 roku, na mocy którego papież ustanawia, że heroiczne ofiarowanie życia jest kolejnym, obok męczeństwa i heroiczności cnót, powodem do beatyfikacji i kanonizacji.

Ksiądz dr Paweł Hoppe z diecezjalnego seminarium, omawiając ślady męczeństwa na terenie diecezji bydgoskiej, wykorzystał dostępne źródła znajdujące się m.in. w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej, wybranych muzeów i izb pamięci w tym nowo powstałej Izby Pamięci Męczenników miejscowego seminarium. W swoim wystąpieniu wykładowca historii Kościoła przedstawił liczbę miejsc kaźni i męczeństwa znajdujących się na terenie diecezji bydgoskiej. Wyjaśnił również słownikowe pojęcie wyrazu „ślad”. Według ojca duchownego stajemy dziś przed problemem związanym ze świadomością, jak ważne są źródła historyczne, nasza troska i pamięć historyczna.

Jak zauważył ks. prof. UAM dr hab. Mirosław Gogolik w czasach, kiedy mówi się o powszechnym kryzysie autorytetów wśród młodzieży, przykład życia i heroiczności męczenników ciągle budzi szacunek i uznanie. Prelegent dodał, że ważną cechą wzorów osobowych prezentowanych w edukacji jest sfera woli człowieka. – I tak autorytet bardziej kojarzy się z wartościami i postawami narzuconymi, zaś wzór osobowy stanowi element własnego wolnego wyboru, naśladowania, a nawet identyfikacji z przeżywanymi i urzeczywistnionymi wartościami. Dodatkowo wzór osobowy nie zakłada stanu absolutnej doskonałości, nie jest tylko zbiorem teoretycznych idealnych cech, norm czy zasad postępowania, lecz odnosi się bardziej do „bycia sobą” – mówił.

Ksiądz dr Sławomir Kęszka z Kalisza, mówiąc o kapłanach w Dachau, zaprezentował sylwetkę ks. Józefa Kałuży, zwracając uwagę na jego obozowe świadectwo oddania Chrystusowi. Dodał, że w KL Dachau od 1940 do 1945 roku więzionych było 2794 duchownych z Europy, w tym 1780 kapłanów z Polski, spośród których 868 zginęło.

Podczas konferencji swoje tematy zaprezentowali także: ks. dr Marcin Puziak, o. Luca Bovio IMC, ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB, o. prof. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv, dr Izabela Wiśniewska, dr Mariusz Kaniewski, ks. dr Marcin Chrostowski, br. Jan Hruszowiec OFMConv, Wojciech Coblewski.

jm / Bydgoszcz

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama