Caritas Polska uruchamia nowy etap pomocy w Syrii

Dyrektor Caritas Polska, ks. Marcin Iżycki łączy siły w pomocy dla umęczonej wojną Syrii.

Wraz z Ministrem Członkiem Rady Ministrów ds. Pomocy Humanitarnej Michałem Wosiem oraz Minister  Przedsiębiorczości I Technologii Jadwigą Emilewicz, ogłosili start programu „Inwestor od serca”, dzięki któremu pomoc humanitarna może wejść na nowy etap. Celem jest wsparcie tworzenia firm rodzinnych w Syrii, aby dawały utrzymanie syryjskim rodzinom. O nowym, ważnym kroku w pomocy Syryjczykom poinformowano podczas konferencji prasowej. 

Trwający od 8 lat w Syrii konflikt powoduje konieczność stopniowego odchodzenia od dającej przetrwanie pomocy doraźnej do pomocy rozwojowej. Jej celem jest zapewnienie pracy i warunków do rozwoju Syryjczyków w ich ojczyźnie. Zamierzeniem Caritas Polska i partnerów jest budowanie samodzielności w utrzymaniu najbliższej rodziny i stopniowe uniezależnianie się od pomocy międzynarodowej.  

„Caritas Polska realizuje w Syrii program „Rodzina Rodzinie”, którego idea opiera się na niesieniu pomocy skierowanej do osób najbardziej potrzebujących, a więc rodzin, dzieci i seniorów. Dzięki naszej pomocy wiele osób ma zapewnione ogrzewanie w domu, żywność i odzież. Teraz chcemy zrobić ważny krok: pomóc tym, którzy mogą się utrzymywać z pracy własnych rąk, ale nie mogą rozpocząć działalności. Dlatego startuje – „Inwestor od serca” – powiedział ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

„Spotykam się z małżeństwami, których nie stać na dzieci. Staramy się ich wesprzeć aby mogli uniezależnić się od pomocy. Wsparcie otrzymało już 250 małych firm rodzinnych. Na pomoc czekają kolejne” – tłumaczyła Rama Daaboul, koordynatorka programu „Rodzina Rodzinie” w Syrii.

Celem programu „Inwestor od serca” jest poprawienie sytuacji materialnej rodzin syryjskich poprzez stworzenie nowych miejsc pracy. Firma rodzinna w Syrii, zależności od dziedziny działalności, może być otworzona dzięki średniej dotacji w wysokości 10 tys. lub 20 tys. złotych.

„Polski rząd finansuje wiele działań humanitarnych realizowanych w Syrii, należy podkreślić, że ogromny udział w niesieniu kompleksowej pomocy mają wszyscy Polacy. Pomaganie na miejscu, czyli w Syrii jest priorytetowym celem polskiego rządu. Cieszę się, że dużo polskich organizacji pomaga, a w szczególności Caritas Polska. Pomagając rozwijać przedsiębiorczość w Syrii, zmniejszamy presję migracyjną na Europę” – mówił Minister Michał Woś, Członek Rady Ministrów ds. Pomocy Humanitarnej.

„Musimy stawić czoła wielu blokadom, które uniemożliwiają rozwój gospodarczy naszego kraju. Mieszkańcy Aleppo mają ograniczony dostęp do leków i innych dóbr, co bardzo utrudnia wszystkim życie. Te sankcje zostały nałożone na rząd, ale one w pierwszej kolejności uderzają w społeczeństwo, przede wszystkim w dzieci i osoby starsze” – tłumaczył O. Petros Butrus Kassis.

„Decyzja o emigracji jest zawsze jedną z najbardziej dramatycznych jaką przychodzi podejmować każdemu człowiekowi. Odbudowanie godnych warunków do życia na miejscu, w Syrii powinno być naszym globalnym wyzwaniem. Apelujemy do przedsiębiorców aby włączyli się w akcję Caritas Polska byśmy mogli w ten sposób odbudowywać potencjał gospodarczy Syrii” – powiedziała Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

„Dziękuję za ogromne wsparcie Caritas Polska. Przedsiębiorcy, którym udało się pomóc niosą nadzieję uniezależnienia się od pomocy humanitarnej” – podsumował Adel Janji H, kierownik działu komunikacji Christian Hope Center w Aleppo.

Od października 2016 roku program „Rodzina Rodzinie” niesie regularną pomoc Syryjczykom. Pomoc jest przekazywana na zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców Aleppo. Przez ponad 2 i pół roku Caritas Polska przekazała ponad 46 mln złotych rodzinom syryjskim. To tak jakby każdy Polak przekazał ponad 1 złotówkę na potrzeby miejscowych rodzin.
W pomoc dla mieszkańców Syrii można się włączyć poprzez:

- wpłaty na konto Caritas Polska: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem SYRIA
- SMS charytatywny o treści SYRIA na numer 72052 (koszt: 2,46 zł z VAT)

źródło: Zespół Prasowy Caritas Polska

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao