Jasna Góra: pielgrzymka więźniów politycznych

Przebaczamy, ale pamiętamy i chcemy, by inni znali naszą historię – mówili bohaterowie z lat 1945-56, którzy podjęli walkę o wolność naszej Ojczyzny.


Przebaczamy, ale pamiętamy i chcemy, by inni znali naszą historię – mówili bohaterowie z lat 1945-56, którzy podjęli walkę o wolność naszej Ojczyzny. Na Jasną Górę po raz 26. przybyła niewielka już grupa żyjących kombatantów zrzeszonych w Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.

Izabela Tyras – Jasna Góra

Związek kultywuje patriotyczne tradycje walk o niepodległość i sprawiedliwość społeczną, zajmuje się również poszukiwaniem oraz ujawnianiem miejsc kaźni i skrytych pochówków „żołnierzy niezłomnych”. Mówi Stanisław Wnorowski z Rzeszowa: „Moja mama była oficerem WiN-u w stopniu majora i w brygadach wywiadowczych, otrzymała za to wyrok śmierci. W tej chwili kontynuuję działalność tych, którzy odeszli, staram się współpracować z młodzieżą, z wojskiem, robię wykłady na temat żołnierzy wyklętych”.

Nie depczcie przeszłości ołtarzy – apelował ks. kmdr Janusz Bąk, delegat Biskupa Polowego ds. Kombatantów: „Nie możemy zapomnieć o was, drodzy więźniowie polityczni, w olbrzymiej liczbie wiezionych, torturowanych, skazywanych na śmierć przez niesprawiedliwe sądy, skrytobójczo zabijanych, spoczywających w grobach, które trudno odnaleźć. Doświadczałem tego w modlitwie i asyście przy panu profesorze, który odnajdywał te zwłoki na Łączce w Warszawie”.

Do powstałego w 1989 roku Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego należą m.in. żołnierze Armii Krajowej, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, Narodowych Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich, a także innych struktur polskiego państwa podziemnego oraz osoby, które udzielały pomocy i schronienia prześladowanym.

 
« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama