Komunikat Kurii metropolitalnej w Krakowie w sprawie Stowarzyszenia Wiosna

W związku z licznymi pytaniami mediów na temat wyboru władz Stowarzyszenia Wiosna, publikujemu komunikat kurii metropolitalnej w Krakowie w tej sprawie.

Komunikat Kurii metropolitalnej w Krakowie

W związku z licznymi pytaniami mediów na temat wyboru władz Stowarzyszenia Wiosna, publikujemu komunikat kurii metropolitalnej w Krakowie w tej sprawie.

“Stowarzyszenie “Wiosna” działa w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach i nie jest stowarzyszeniem kościelnym. Posiada swoją autonomię, co oznacza m.in., że samodzielnie, na podstawie statutu dokonuje wyboru swoich władz. Ks. dr Grzegorz Babiarz, wikariusz w parafii św. Jana Kantego w Krakowie na os. Widok, zwrócił się z prośbą o zgodę ze strony władzy kościelnej na kandydowanie do władz stowarzyszenia i taka zgoda została mu udzielona. Sam wybór nowych władz jest autonomiczną decyzją Stowarzyszenia “Wiosna”.

Jeśli chodzi o zarzuty stawiane ks. Jackowi Stryczkowi, to strona kościelna ma zaufanie do działań podjętych przez organy państwowe. O ile wiadomo, Państwowa Inspekcja Pracy w wyniku przeprowadzonej kontroli nie potwierdziła zarzutów formułowanych względem ks. Stryczka, a postępowanie w prokuraturze jeszcze się nie zakończyło.

Kuria Metropolitalna w Krakowie

Kraków, 5 lutego 2019 r.”

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama