Nowe wydanie portalu Stacja7 w rocznicę Powstania Warszawskiego

O niezwykłym zaangażowaniu Benedyktynek od Nieustającej Adoracji w pomoc Powstańcom Warszawskim w najnowszym wydaniu, dostępnym od dziś - pisze portal Stacja7.

Siostry benedyktynki sakramentki złożyły swoją ofiarę podczas Powstania Warszawskiego. Od heroicznej śmierci trzydziestu pięciu zakonnic 31 sierpnia minie 75 lat. O niezwykłym zaangażowaniu sióstr w pomoc Powstańcom Warszawskim w najnowszym wydaniu, dostępnym od dziś - pisze portal Stacja7.

Klasztor sióstr Benedyktynek od Nieustającej Adoracji w Warszawie to najstarsze w Polsce ognisko nieustającej, trwającej nieprzerwanie w dzień i w nocy adoracji. Została ona przerwana tylko jeden raz, gdy w czasie Powstania Warszawskiego kościół i klasztor zostały doszczętnie zburzone, grzebiąc w swych ruinach 35 mniszek i wielką liczbę ludności Starówki.

Przebieg Powstania został zapisany na kartach kroniki klasztornej. Historia sakramentek oraz ich dobrowolnego aktu, przez który oddały swoje życie Bogu w ofierze, stała się znana – wiele o niej mówiono i pisano, wspomniał o niej także Jan Paweł II.

W trakcie Powstania Warszawskiego siostry sakramentki pomimo swojego charyzmatu, otworzyły furtę klasztorną powstańcom, ludności Warszawy, wszystkim potrzebującym. Oddały wszystkie swoje zasoby, całe pożywienie, opatrywały rany i trwały przy umierających, ale także jak pisze Jadwiga Stabińska OSB AP, złożyły własną “Daninę krwi”.

Po wojnie klasztor został odbudowany w wielkim trudem i poświęceniem. Dziś życie sióstr klauzurowych upływa w milczeniu, modlitwie i pracy, a godziny rekreacji zacieśniają więzy siostrzane, są czasem odprężenia i radości. “Mimo różnych problemów, jakich i w naszym życiu nie brakuje, nic nie jest w stanie zgasić radości z tego, że żyjemy tu, w Domu Bożym, pod jednym dachem z Nim, że wybrał nas dla Siebie na wyłączność, że powierza nam swoje sprawy i troskę o swoje dzieci w jakiś sposób składa w nasze ręce. I że całe nasze życie może stawać się adoracją i uwielbieniem Boga” - powiedziała matka Maria Blandyna Michniewicz w wywiadzie z Anetą Liberacką.

Sakramentki potrzebują dziś gestu solidarności od ludzi ze świata i mieszkańców Warszawy. Muszą kupić nową maszynę do wytwarzania komunikantów i opłatków, bo stara nie spełnia już wymaganych standardów. A jest to podstawowe źródło ich utrzymania. W tym celu siostry stworzyły specjalną stronę internetową: benedyktynki-sakramentki.org/wsparcie, na której prezentują swoją codzienną pracę. Opłatkarnia warszawskich Sióstr Sakramentek to miejsce niemal święte. Przesiąknięte wszechobecną modlitwą. Siostry nie chcą rezygnować z najwyższej jakości. Wyrabiają hostie z najlepszej mąki, dbając o każdy szczegół. „Tak powstaje Chleb, który pod każdym względem jest godny sprawowania Eucharystii” - podkreślają autorzy najnowszego wydania Stacji 7.

zś/Stacja7.pl / Warszawa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao