Pierwszy dzień Wrocławskich Dni Duszpasterskich

Po raz czterdziesty dziewiąty we Wrocławiu trwają Wrocławskie Dni Duszpasterskie (WDD). Jest to największe i najstarsze tego typu spotkanie na Dolnym Śląsku.

Każdego roku tematyka podejmowana podczas spotkań nawiązuje do hasła kolejnego roku duszpasterskiego. Wykłady, warsztaty oraz modlitwa koncentrują się w tym roku wokół hasła „Wielka Tajemnica Wiary. Eucharystia – Źródło Bożego Życia”.

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w archikatedrze wrocławskiej, której przewodniczył abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, wielki kanclerz PWT. Homilię podczas Mszy św. wygłosił bp Jacek Kiciński, delegat Komisji Duszpasterstwa KEP.

Po modlitwie, w auli PWT rozpoczęła się część wykładowa WDD. Na rozpoczęcie słowo pasterskie wygłosił abp Józef Kupny, który zwrócił się głównie do zgromadzonych katechetów. Hierarcha wspomniał o trudnościach, z jakimi muszą borykać się katecheci. Wśród nich metropolita wrocławski wspomniał m.in. o wyborczych postulatach lewicy usunięcia religii ze szkół, napięciach między Ministerstwem Edukacji Narodowej a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w kwestiach płacowych, wiosenny strajk czy próbach wprowadzenia ideologii gender i LGBT do szkół.

„To wszystko sprawia, że praca katechety staje się coraz trudniejsza i coraz bardziej stresująca. Wiem o tym i dlatego chcę wyrazić pełną solidarność i wsparcie dla was w zmaganiu się z tymi trudnościami” - mówił zgromadzonym w auli PWT abp Kupny.

Jak zaznaczył wrocławski hierarcha sytuacja taka wymaga od katechety wielkiej pokory i pewności, że katecheza w szkole jest potrzebna. Dzięki pracy katechetów istnieje, czasem jedyna, szansa, na dotarcie z treściami religijnymi do niektórych młodych ludzi, którzy nie mają takiej możliwości w domu. Podkreślił ponadto, że doskonale wiedzą o tym środowiska, które dążą do wyprowadzenia lub ograniczenia katechezy w szkole. „Miejmy świadomość, że takie zabiegi nie są bynajmniej wołaniem o tolerancję w polskiej szkole. Wprowadzenie ideologii gender i usuwanie katechezy jest postulowane pod sztandarami tolerancji, z którą nie ma nic wspólnego”.

Metropolita wrocławski dodał, że pod szyldem tolerancji próbuje się marginalizować chrześcijańskie wartości i normy moralności. „Młodych ludzi uczy się, że tolerancyjny to ten, który wszystkie zachowania traktuje jako równoważną alternatywę. I to widać np. w ideologii gender. Tolerancję się interpretuje jako wartość najważniejszą. Do czego to prowadzi? Do budowy społeczeństwa i świata, w którym wszystko jest jednakowo dobre, tylko inaczej”.

Dziękując katechetom za ich pracę, wezwał jednocześnie do dbania o rozwój duchowy i intelektualny, aby traktować go obligatoryjnie a nie fakultatywnie.

Część wykładową poprowadził ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, rektor PWT. Pierwszy wykład „Pokarm nieniszczejący (J 6,27). Eucharystia a życie w Biblii” wygłosił ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ. Natomiast tę część WDD zakończył o. dr hab. Celestyn Paczkowski OFM, prof. UMK wykładem „Symbolika życia darów eucharystycznych w ujęciu Ojców Kościoła”.

Popołudnie upłynęło uczestnikom na warsztatach prowadzonych przez Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe z Warszawy i Stowarzyszenie Pedagogów „Natan” z Lublina. Warsztaty dotyczyły umiejętności lepszego przekazania treści dotyczących Eucharystii uczniom podczas katechezy. Jeden z warsztatów był prowadzony przez Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży i dotyczyło zbliżającego się Europejskiego Spotkania Młodych Taizé.

Wtorek, drugi dzień WDD, również upłynie uczestnikom na wykładach i warsztatach, a na zakończenie, podczas Eucharystii odbędzie się osobiste błogosławieństwo katechetów na nowy rok pracy katechetycznej.

ac / Wrocław

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao