Prawo do życia zamiast prawa do aborcji

Petycja do premiera w sprawie szczytu w Nairobi.

To kolejna próba uznania aborcji za prawo człowieka i narzucenia państwom przymusu wprowadzenia edukacji seksualnej. Dojdzie do niej w listopadzie podczas szczytu ONZ w Nairobi. Organizatorzy wydarzenia nie dopuścili do udziału w nim niemal żadnej organizacji stającej w obronie życia i rodziny.

Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do premiera rządu RP z apelem o wyrażenie sprzeciwu wobec tego typu działań godzących w podstawy ustrojowe Polski i prawo międzynarodowe.

Więcej informacji oraz petycję można znaleźć na stronie ordoiuris.pl >>

źródło: Instytut Ordo Iuris, ordoiuris.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama