Sympozjum dla spowiedników i rekolekcjonistów

Pod hasłem „Młodzież, wiara, Kościół” trwa na Jasnej Górze 28. Sympozjum Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych Seminariów i Spowiedników Kapłańskich.

Czterodniowe spotkanie, w dniach 28-31 stycznia, organizowane jest co roku przez Komisję ds. Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski i ma charakter rekolekcji kapłańskich.

W spotkaniu bierze udział ok. 70 kapłanów. Są to przede wszystkim diecezjalni i dekanalni ojcowie duchowni, rekolekcjoniści, księża głoszący konferencje dla kapłanów oraz spowiedników kapłanów i osób konsekrowanych.

Na spotkaniu obecni są księża biskupi: abp Józef Górzyński, członek Komisji ds. Duchowieństwa KEP i bp Paweł Socha, były przewodniczący tej Komisji. Spotkania rekolekcyjne przebiegają w Kaplicy Domu Pielgrzyma.

W czasie rekolekcji zgłębiana jest tematyka zawarta w wykładach: „Czym żyje współczesna młodzież?”, „Jak dziś przekazywać wiarę młodemu pokoleniu?”, „Przemiana mentalności Polaków – o młodym pokoleniu słów kilka”, „Kościół młodych i dla młodych”.

Sympozjum jest jednocześnie czasem modlitewnego skupienia i kapłańskiej formacji. Oprócz wykładów kapłani słuchają także nauk rekolekcyjnych, które głosi ks. Piotr Adamczyk, dyrektor rozgłośni Radio Dobra Nowina. W programie znajdują się m.in.: Liturgia Godzin, Msze św., Apel Jasnogórski oraz wykłady i konferencje. Tegorocznymi prelegentami są: abp Grzegorz Ryś, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, który wczoraj wygłosił wykład inauguracyjny „Synod młodych – świadectwo uczestnictwa. Co mówi dziś Duch do Kościoła?”, oraz m.in. prof. dr hab. Jacek Kurzępa, ks. Artur Godnarski, ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, ks. dr Andrzej Lubowicki.

Sympozjum Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych i Spowiedników Kapłańskich potrwa do czwartku. Jutro w programie rekolekcji przewidziano Mszę św. o godz. 11.00 pod przewodnictwem bpa Pawła Sochy, a w czwartek, na zakończenie spotkania, Eucharystii po godz. 9.30 przewodniczyć ma abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao