Tysiące osób skorzystały z pomocy warszawskiej Caritas - dane statystyczne

Diecezjalne Caritas udzielają bieżącej i systematycznej pomocy tysiącom potrzebujących. Świadczą o tym najnowsze statystyki opublikowane przez Caritas archidiecezji Warszawskiej.

W ubiegłym roku z pomocy Caritas tej archidiecezji skorzystało między innymi:


1061 dzieci

W 5 specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego (świetlicach socjoterapeutycznych) na warszawskiej Ochocie, Ursynowie i Woli pod opieką specjalistów pracujących nad uzupełnieniem deficytów wychowawczych i edukacyjnych pozostawało 180 dzieci.

632 dzieci (w tym 104 dzieci  z Ukrainy i Białorusi) wzięło udział w 6 wakacyjnych turnusach kolonijnych w różnych miejscach w Polsce. 124 dzieci wyjechało na zimowisko. 110 dzieci skorzystało w ramach  programu „Skrzydła” z pomocy stypendialnej przeznaczonej na zakup przyborów szkolnych i opłaty za zajęcia dodatkowe. 15 rodzin otrzymało wsparcie finansowe na zakup podręczników i przyborów szkolnych.

1025 chorych

W stacjonarnych placówkach Caritas AW przebywało 398 pacjentów – 182 w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i 216 w hospicjum. Hospicjum domowe sprawowało opiekę nad 542 osobami w miejscu ich zamieszkania na terenie powiatów: grodziskiego, grójeckiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego oraz w niektórych dzielnicach Warszawy. W okolicach  Błonia i Grójca domową opiekę długoterminową świadczono 85 pacjentom.

644 bezdomnych

W dwóch warszawskich schroniskach znalazło dach nad głową, a nadto otrzymało wyżywienie, pomoc socjalną, psychologiczną, terapeutyczną i prawną 644 kobiet i mężczyzn. Ponad 30 osobom udało się usamodzielnić – znaleźć mieszkanie i stałe źródło utrzymania. W schronisku specjalistycznym wykonano ok. 10 tys. zabiegów higieniczno-medycznych. I trudni do zliczenia inni potrzebujący: Jadłodajnia Caritas wydała ponad 100 tys. ciepłych posiłków. 15 tys. razy korzystano z ciepłej kąpieli oraz wymiany odzieży w łaźni Caritas. Magazyn odzieżowy wydał odzież 9 tys. razy. W okresie zimowym udzielono ponad 4 tys. interwencyjnych noclegów. 2 tys. osób otrzymało pomoc indywidualną, w tym około 600 w zakupie leków, sprzętu rehabilitacyjnego i sprzętu AGD. Dofinansowane były turnusy rehabilitacyjne, leczenie specjalistyczne, zakupy dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych. Ponad 1200 osób w ramach projektu „Czystość każdego dnia” otrzymało pomoc rzeczową w postaci artykułów chemii gospodarczej, odzieży i obuwia. Tysiące osób  osób otrzymało pomoc i wsparcie w parafiach archidiecezji warszawskiej. Parafialne Zespoły Caritas świadczyły pomoc przekazując potrzebującym artykuły spożywcze, leki oraz paczki świąteczne.

Udzielenie wielorakiej opisanej wyżej pomocy możliwe było  dzięki współfinansowaniu zadań i projektów przez instytucje samorządowe i publiczne (w szczególności Miasto Warszawa i NFZ) oraz dzięki hojności darczyńców indywidualnych – osób fizycznych, firm, organizacji – odprowadzających 1% podatku na Caritas AW. Istotne były również wpływy z działalności gospodarczej wspierające realizację celów statutowych Caritas AW.

Bartek Pulcyn

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama