XXII Dzień Judaizmu w Licheniu

W obchody XXII Dnia Judaizmu w Polsce włącza się także sanktuarium w Licheniu.

Słowa zaczerpnięte z księgi proroka Ozeasza „Nie przychodzę, żeby zatracać" (Oz 11,9) stanowią hasło XXII Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (17.01). W obchody włącza się także Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu Starym.

W licheńskim sanktuarium obchody XXII Dnia Judaizmu rozpoczną się o godz. 17.00 uczestnictwem w okolicznościowym nabożeństwie biblijnym w Kaplicy Serca Jezusowego w intencji dialogu z Żydami( bazylika górna). W tym czasie wierni, którzy zechcą wziąć udział w modlitwie, wysłuchają wybranych fragmentów Pisma Świętego oraz zaśpiewają psalmy. Po zakończonym nabożeństwie, o godz. 18.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej, zostanie odprawiona Msza św. według formularza mszalnego o Najświętszej Maryi Pannie wybranej Córce Izraela.

Dzień Judaizmu został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997. Jego celem jest pomoc katolikom w odkrywaniu judaistycznych korzeni chrześcijaństwa. W myśl założeń KEP, Dzień Judaizmu ma przybliżać nauczanie Kościoła po II Soborze Watykańskim na temat Żydów i ich religii oraz ukazywać antysemityzm jako grzech. Każdego roku centralne obchody Dnia Judaizmu organizuje inna diecezja w Polsce. W tym roku jest to Archidiecezja Łódzka.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama