Deprecjonowanie zasług Jana Pawła II jest nieporozumieniem

Stwierdzamy z całą stanowczością, że deprecjonowanie wszystkich jego zasług jest nieporozumieniem. Historyczna rola Jana Pawła II dla Polski i świata jest bezdyskusyjna – piszą w liście otwartym uczestnicy antykomunistycznej opozycji.

„W ostatnim czasie pojawiły się liczne publikacje, kwestionujące zasługi św. Jana Pawła II. Tym, co nas – działaczy antykomunistycznej opozycji w czasach PRL – napawa głęboką troską, jest próba oceniania pontyfikatu Jana Pawła II wyłącznie na podstawie nieprawidłowości, które miały miejsce w Kościele w czasie jego urzędowania” – piszą autorzy listu. 

Zaznaczają, że przy ocenie Jana Pawła II trzeba zachować właściwe proporcje i ie zapominać o jego dokonaniach.

„Świętej pamięci Karol Wojtyła, ksiądz, biskup, kardynał, a potem papież Jan Paweł II był nie tylko cenionym w skali świata duszpasterzem i ważnym filozofem, ale przede wszystkim jednym z najwybitniejszych Polaków XX wieku. Nam Polakom, a szczególnie tym z demokratycznej opozycji dodawał skrzydeł podczas kolejnych wizyt w Polsce rządzonej przez komunistów. Zawsze będziemy jego dłużnikami. Jan Paweł II odegrał niezwykle ważną rolę w wydarzeniach, które doprowadziły do tego, że Polacy mogą dziś cieszyć się wolnością i demokracją, a Polska stała się pełnoprawnym uczestnikiem cywilizacji Zachodu, członkiem Sojuszu Atlantyckiego i Unii Europejskiej”.

Zwracają uwagę, że pontyfikat Jana Pawła II był przełomowy pod wieloma względami.

„Odkrywane stopniowo przez historyków znaczenie jego kontaktów z przywódcami świata zachodniego pokazuje, jak ważną rolę odegrał w historycznym przełomie końca lat 80, który doprowadził do upadku Związku Sowieckiego i wyzwolenia Europy Środkowej. Pod wieloma względami jego pontyfikat był przełomowy. Rozpoczął bezpośrednie masowe spotkania z ludźmi, poruszając zawsze najistotniejsze problemy krajów, które odwiedzał. Dawał nadzieję i mobilizował do działania. Wprowadził zupełnie inną wrażliwość w kontaktach z przedstawicielami innych wyznań, nowe spojrzenie na rolę i miejsce kobiet w społeczeństwie”.

Zauważają, że raport nt. McCarricka jest wykorzystywany do podważania zasług polskiego papieża, a to właśnie on rozpoczął walkę z pedofilią.

„Tymczasem watykański raport dotyczący kardynała McCarricka wykorzystywany jest do potępienia całego pontyfikatu i historycznej roli Jana Pawła II. Dominikanin Maciej Zięba, również uczestnik demokratycznej opozycji w PRL podkreśla, że raport dowodzi, że nie można polskiemu papieżowi zarzucić tuszowania pedofilii choć równocześnie przyznaje, że nominacja dla tego amerykańskiego duchownego była błędem. To właśnie Jan Paweł II rozpoczął walkę z pedofilią w Kościele. Ale dopiero rozpoczął. Zjawisko tolerowania pedofilii w Kościele winno zostać wnikliwie zbadane zarówno przez władze zarówno kościelne, jak i cywilne. Odpowiedzialni za to powinni być ukarani”.

„Stwierdzamy jednak z cała stanowczością, że deprecjonowanie wszystkich jego zasług jest nieporozumieniem. Historyczna rola Jana Pawła II dla Polski i świata jest bezdyskusyjna” – zakończyli.

List podpisali: Jerzy Borowczak, Jan Ciesielski, Jan Dworak, Grzegorz Grzelak, Aleksander Hall, Stanisław Handzlik, Bogdan Lis, Jan Lityński, Edward Nowak, Jerzy Osiatyński, Piotr Polmański, Krzysztof Pusz, Małgorzata Rybicka, Mirosław Rybicki, Henryk Sikora, Grażyna Staniszewska, Jacek Taylor

Źródło: mp (KAI)

« 1 »

reklama

reklama

reklama