Ełk: biskup przekazał pieniądze na 450 paczek dla potrzebujących

W związku ze stanem epidemii w Polsce Diecezja Ełcka i Caritas Diecezji Ełckiej uruchomiły Centrum Kryzysowe. Do ełckiej Caritas trafiają kolejne partie żywności.

Pracownicy i wolontariusze przygotowują paczki, które rozwożone są do osób potrzebujących, zwłaszcza starszych i samotnych. - Staramy się eliminować bezpośredni kontakt z ich odbiorcami lub ograniczać go do minimum – mówi dyr. Ełckiej Caritas, ks. Dariusz Kruczyński.

W akcję jako pierwszy zaangażował się bp Jerzy Mazur SVD, który wspiera ją duchowo i materialnie. Biskup przekazał środki finansowe na zakup 450 paczek i zapewnił o dalszym wsparciu akcji. W dzieło to włączają się chętnie także kapłani i wierni diecezji ełckiej.

- W czasie kiedy panuje epidemia winniśmy ludziom nieść pomoc. Dlatego taka moja decyzja. Zachęcam do włączenia się w to Boże dzieło. Warto pomagać – mówi biskup ełcki.

Do włączenia się w akcję zachęca się instytucje i firmy, a także osoby indywidualne. Akcję wsparł już Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych (222 paczki).


ks. kz / Ełk

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao