Prywatność w relacjach Państwo-Kościół – debata na UKSW

26 czerwca 2020 r. odbyła się w formie wideokonferencji debata ekspertów dotycząca prawa to prywatności w perspektywie kościelnej i państwowej.

Debatę zorganizowało Europejskie Centrum Ochrony Danych Osobowych i Prywatności Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  

W debacie głos zabrali JM ks. prof. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW, dr Edyta Bielak-Jomaa, Dyrektor Europejskiego Centrum Ochrony Danych Osobowych i Prywatności UKSW, ks. prof. Piotr Kroczek, Kościelny Inspektor Ochrony Danych oraz Urszula Góral, INPA Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW.  

Prelegenci wskazali na zbieżne źródło aksjologiczne przepisów kościelnych i państwowych dotyczących ochrony danych osobowych, którym jest godność człowieka.

W swoich wystąpieniach prelegenci podkreślali potrzebę kontynuacji działalności edukacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych, której efektem będzie wypracowanie jednolitych standardów ochrony praw osób, których dane dotyczą.

Relacja z debaty UKSW

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama