Sondaż IBRiS: Polacy dobrze oceniają pontyfikat Jana Pawła II

„Rzeczpospolita” opublikowała sondaż IBRiS, w którym respondenci byli pytani o ocenę pontyfikatu Jana Pawła II, a także o to, czy jego działania przeciwko nadużyciom seksualnym duchownych były wystarczające.

W sondażu respondenci byli pytani o ocenę pontyfikatu Jana Pawła II. 83 proc. oceniło go dobrze, a tylko 6 proc. źle. 11 proc. nie miało zdania. 

Drugie pytanie brzmiało: „Czy zgadzasz się z twierdzeniem, że Jan Paweł II nie podjął wystarczających działań, żeby przeciwdziałać seksualnym nadużyciom duchownych?”. 51 proc. odpowiedziało twierdząco, 23 proc. nie zgadza się z tym twierdzeniem, a 26 proc. nie ma zdania na ten temat.

Jak skomentował dla „Rzeczpospolitej” ks. Piotr Studnicki, dyrektor biura delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży:

„Nie dziwię się, że Polacy uznają działania papieża za niewystarczające. Kiedy na to, co robił, patrzymy z dzisiejszej perspektywy, bogatsi o doświadczenia i wiedzę, to faktycznie można uznać, że robił za mało”.

Zaznaczył jednak, że to Jan Paweł II zaczął walczyć w Kościele z pedofilią i wyznaczył kierunek działań. W 2001 roku papież podniósł wiek ochrony małoletnich do 18 roku życia i nakazał sprawami pedofilii zajmować się w Rzymie.

Sondaż pokazuje, że duża grupa respondentów uznaje działania Jana Pawła II w sprawach związanych z pedofilią za niewystarczające, jednak nie wypływa to na ocenę całego pontyfikatu, który w zdecydowanej większości oceniany jest dobrze.

Źródło: Rzeczpospolita

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao