Trumna z ciałem zmarłego na COVID-19 może być w kościele w czasie Mszy św.

Kierując się wykładnią celowościową, Główny Inspektorat Sanitarny stoi na stanowisku, że trumnę z odpowiednio zabezpieczonym ciałem zmarłego na COVID-19 można umieścić w kościele na czas Mszy św. – powiedział dla portalu Opoka Jan Bondar, rzecznik GIS.

W ostatnim czasie pojawiły się wątpliwości związane z pochówkiem osób zakażonych COVID-19. Dotyczyły głównie dwóch kwestii: czy istnieje obowiązek kremacji ciała oraz czy trumnę z ciałem zmarłego zakażonego koronawirusem można umieścić w kościele podczas Mszy św. 

Jeżeli chodzi o dokumenty regulujące kwestie pochówku, obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. W czasie epidemii koronawirusa uzupełniono je o przypadek śmierci wskutek zakażenia COVID-19 (rozporządzenie z 3 kwietnia 2020 r.).

Rozporządzenie to podaje dwa sposoby chowania zmarłych chorych na COVID-19. Dopuszcza zarówno kremację, jak i tradycyjny pochówek w trumnie. Nie ma tam informacji o zakazie pochówku w trumnie i zaleceniu kremacji. Rozporządzenie zawiera natomiast szereg przepisów dotyczących postępowania sanitarnego i przygotowania ciała do pochówku.

Jeżeli chodzi o możliwość umieszczenia w kościele na czas Mszy św. trumny z ciałem osoby, która zmarła na COVID-19, rozporządzenie tego nie precyzuje.

Jak wyjaśnił Jan Bondar, rzecznik GIS, nie jest to zakazane:

„Niestety w pewnym zakresie interpretacja tego aktu prawnego może budzić wątpliwości. Kierując się wykładnią celowościową, Główny Inspektorat Sanitarny stoi na stanowisku, że trumnę z odpowiednio zabezpieczonym ciałem zmarłego na COVID-19 można umieścić w kościele na czas Mszy św. Przy dopełnieniu wszelkich procedur opisanych w ww. rozporządzeniu, w świetle dostępnej wiedzy naukowej, nie stwarza to zagrożenia dla uczestników pogrzebu”.

Trumny nie można otwierać i należy zachować wszelkie procedury dotyczące przygotowania ciała do pochówku określone na czas epidemii. 
« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama