Tydzień Wychowania 2020

Po raz X odbywa się w Polsce Tydzień Wychowania (13-19 września 2020 R.). W tym roku towarzyszy mu hasło: BUDUJMY WIĘZI!

Potrzeba relacji należy do najważniejszych potrzeb człowieka. Przeżywanie wiary polega na rozwijaniu relacji z Bogiem. Relacje małżeńskie i relacje pomiędzy matką, ojcem a dziećmi mają fundamentalne znaczenie dla procesu wychowania, począwszy od wczesnego dzieciństwa. Proces ten opiera się też na relacjach w rodzeństwie, na więziach łączących członków rodziny oraz relacjach z nauczycielami i wychowawcami. Zaburzenie którejś z tych relacji wpływa w bardzo niekorzystny sposób na dojrzałość wychowanka, a negatywne skutki takich braków mogą towarzyszyć człowiekowi nawet do końca życia. Wszelkie działania terapeutyczne i kierownictwo duchowe również opierają się na relacjach. Stąd tak ważna jest troska o budzenie świadomości znaczenia relacji w naszym życiu. Nieocenione znaczenie ma również pomoc w kształtowaniu dojrzałych, głębokich więzi. Problematyka ta będzie przedmiotem refleksji, którą podejmować będziemy w naszej Ojczyźnie w dniach od 13 do 19 września 2020 roku.

X Tydzień Wychowania poprzedzi List Pasterski Episkopatu Polski na niedzielę 6 września 2020 r.

Pomoce do zastosowania w ramach Tygodnia Wychowania – w związku z sytuacją epidemiczną, w tym roku zostaną udostępnione diecezjom i wszystkim zainteresowanym tylko w formie elektronicznej. Obok tradycyjnych tekstów do użytku w czasie liturgii, konspektów lekcji i konferencji zostaną opracowane również materiały audiowizualne.

https://tydzienwychowania.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao