Dzieci utracone mają prawo do godnego pochówku

Obowiązujące w Polsce prawo wymaga pochówku każdego, także dziecka utraconego, niezależnie od etapu ciąży, na jakim zmarło. Mimo tego osoby chcące pochować dziecko zmarłe przed narodzeniem natrafiają na wiele trudności. Instytut Ordo Iuris przygotował poradnik prawny, który ma pomóc w takich sytuacjach.

Polski porządek prawny bezwzględnie nakazuje sprawienie godnego pochówku każdemu człowiekowi, a już dekadę temu stosowną nowelizacją rozwiano ewentualne wątpliwości interpretacyjne dotyczące pochówku dzieci zmarłych przed narodzeniem. Obowiązujące w Polsce prawo wymaga pochówku każdego, także dziecka utraconego, niezależnie od etapu ciąży, na jakim zmarło.

Mimo tego, zarówno rodzice chcący pochować dziecko zmarłe przed narodzeniem, jak i inne osoby, które takiego pochówku chcą się podjąć, nierzadko natrafiają na przeróżne mity i trudności wynikające z braku wiedzy, zarówno po stronie zainteresowanych jak i np. szpitala. Najwyższa Izba Kontroli, w informacji z 2020 r. o wynikach kontroli opieki nad pacjentkami w przypadkach poronień i urodzeń martwych, ujawniła, że w ponad 50 proc. szpitali stwierdzono nieprawidłowości dotyczące postępowania ze zwłokami dzieci martwo urodzonych oraz poronionych.

„Problemem, z jakim najczęściej spotykają się osoby chcące pochować zmarłe dziecko jest brak informacji. Odpowiedzi na pytania dotyczące procedur często nie znają ani pracownicy szpitala, ani pracownicy zakładu pogrzebowego. Taki stan rzeczy potęguje traumę rodziców i utrudnia przeżywanie żałoby. Nasz poradnik tłumaczy jakie są wymogi prawne zarówno w kwestii odebrania ciała dziecka ze szpitala, ewentualnych badań genetycznych, samego pochówku jak i pobrania zasiłku pogrzebowego. Poradnik jest kompleksowy, napisany przystępnym językiem i zawiera gotowe formularze wniosków, oświadczeń i pełnomocnictw, jakie mogą być potrzebne w związku z podjęciem się przeprowadzenia pochówku dziecka zmarłego przed narodzeniem” – wyjaśnia Anna Kubacka, współautorka poradnika.

Poradnik zawiera także dwie analizy. Pierwsza w skondensowany sposób przedstawia podstawy prawne, z których wynika możliwość pochowania dzieci utraconych przez osoby niebędące ich rodziną. Druga wskazuje na obowiązek gminy dokonania pochówku tych dzieci, których nie zdecydował się pochować nikt inny. Dołączenie odpowiedniej analizy do stosownego wniosku może znacząco przyspieszyć rozpatrzenie sprawy przed dany organ.

Instytut Ordo Iuris zapewnia nieodpłatną pomoc prawną w przypadku wystąpienia trudności lub pytań dotyczących pochówku dziecka utraconego przed urodzeniem. Fundacja podkreśla i przypomina, że dziecko – obojętnie na jakim etapie ciąży zmarło – ma prawo do pochówku i nikt nie ma prawa kwestionować jego człowieczeństwa, również przez odmowę jego godnego pogrzebu.

Poradnik można pobrać na stronie dzieciutracone.ordoiuris.pl.

Źródło: Ordo Iuris

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama