Pan Bóg i nauka. O wierze polskich naukowców

Emerytowany profesor nadzwyczajny WSFiZ Andrzej Gołąb w artykule „Wiara lub niewiara polskich naukowców w Boga a ich poglądy na relację między nauką a religią”, przedstawia ciekawe wyniki badania polskich naukowców ze stopniem doktora i doktora habilitowanego. Czy chemicy i informatycy wierzą najmocniej?

Andrzej Gołąb jest emerytowanym profesorem nadzwyczajnym Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. W swoim artykule naukowym „Wiara lub niewiara polskich naukowców w Boga a ich poglądy na relację między nauką a religią”, przedstawił ciekawe wyniki badania 279 polskich naukowców ze stopniem doktora i doktora habilitowanego. W zbieraniu szczegółowych danych pomagali mu uczestnicy jego seminarium magisterskiego w WSFiZ.

Z artykułu profesora wynika, że ogólny wskaźnik wierzących w Boga wyniósł 56,3%. Czytamy, że „był najwyższy wśród chemików (80%), geografów (76,2%), matematyków i informatyków (73,1%) i medyków (64,5%)”. Okazuje się, że ludzie, zajmujący się naukami ścisłymi, mają największy kontakt z Panem Bogiem. Dalej możemy przeczytać, że z kolei „część badanych (6,5%) uznała, że ich pogląd najlepiej wyraża zdanie: Nie wierzę w osobowego Boga, ale wierzę w pewnego rodzaju siłę wyższą”.

Ile osób złożyło deklaracje ateizmu? Z cytowanego artykułu wynika, że 18,3% badanych. Agnostycyzm jako swą postawę wskazało natomiast 7,2% badanych. Omówiono również ich poglądy dotyczące relacji między nauką a religią, nawiązując do typologii tych relacji zaproponowanej przez Iana Barboura. Czytamy dalej, że „najwięcej badanych (41,9%) zaprzeczało istnieniu konfliktu między tymi dziedzinami myśli ludzkiej, 13% uznało, że zachodzi między nimi konflikt. Część badanych (19,6%) uważała, że nauka i religia powinny być traktowane jako niezależne obszary dociekań, 2% opowiedziało się za dialogiem religii i nauki, a 3,6% za ich współdziałaniem w budowaniu obrazu świata”.

Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronie, na której umieszczony jest cytowany wyżej artykuł (link poniżej). Autor przypomniał w nim na zakończenie słowa encykliki św. Jana Pawła II, Fides et ratio: „Wiara i rozum [fides et ratio] są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”.

źródło: http://www.kul.pl/files/1479/rp201/03_pl_roczniki_psychologiczne_t._20_2017nr_1_art._a._golab_to.pdf

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama