„Pierwowzorem winien być zawsze Chrystus”. Bp Jan Glapiak przyjął sakrę biskupią

Głównym konsekratorem bp. Jana Glapiaka był bp Zdzisław Fortuniak, delegowany przez abp. Stanisława Gądeckiego, który z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w uroczystości.

Składam Tobie, drogi Biskupie Nominacie wyrazy wdzięczności za zgodę na podjęcie się tej życiodajnej dla archidiecezji posługi. Niech Pan Bóg – wraz z urzędem – udzieli Tobie wystarczających łask do jego udźwignięcia – napisał przewodniczący Episkopatu, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki w homilii na uroczystość święceń biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Jana Glapiaka. Tekst słowa odczytał 19 grudnia przewodniczący Mszy św. w archikatedrze poznańskiej bp Zdzisław Fortuniak.

„Niech więc Maryja, Matka Pocieszenia, która od dziecka patronowała Twojej drodze a teraz znalazła się w Twoim biskupim zawołaniu, będzie dla Ciebie mistrzynią w słuchaniu i w gotowości wypełniania słowa Bożego, w byciu wiernym uczniem jedynego Nauczyciela, w wytrwałości wiary, w ufnej nadziei i gorącej miłości a Jej matczyna obecność niech będzie podporą Twojego życia duchowegoˮ – życzył nowemu biskupowi pomocniczemu archidiecezji poznańskiej Janowi Glapiakowi abp Stanisław Gądecki w przygotowanej na dzień święceń biskupich homilii. Zachęcał też do pielęgnowania jego  osobistej i wspólnotowej duchowości maryjnej oraz do bycia – jak dotąd – gorliwym czcicielem Maryi. Wspomniał też, że Maryja, Matka Pocieszenia, w tych miesiącach nawiedza archidiecezję poznańską w jasnogórskim wizerunku.

W homilii abp Stanisław Gądecki odniósł się do Chrystusa jako Dobrego Pasterza, do  biskupiej służby słowu i  liturgii oraz cech biskupa i jego pasterzowania. Podkreślił, że „pierwowzorem dla każdego biskupa winien być zawsze Chrystus”. Wskazał też, że posługiwanie biskupa w jego Kościele partykularnym jawi się jako służba braciom. Z kolei biskup pomocniczy „jest głównym współpracownikiem biskupa diecezjalnego w zarządzaniu diecezją. Z tego też powodu biskup diecezjalny winien uważać biskupa pomocniczego za swego brata. Z kolei biskup pomocniczy będzie zawsze działał w pełnej harmonii z biskupem diecezjalnym, szanując jego władzę”.

Przewodniczący Episkopatu w homilii podkreślił, że każdy biskup – razem ze święceniami – otrzymuje misję głoszenia słowa Bożego i wyjaśnił, co znaczy głosić Słowo Boże. „Biskup będzie zwracał uwagę na to, że właściwa interpretacja Pisma świętego jest możliwa tylko w wierze Kościoła. Bez wiary nie ma klucza umożliwiającego dostęp do świętego tekstu” – napisał w homilii.

Abp Gądecki zwrócił też uwagę na to, że kolejnym zadaniem biskupa jest uświęcanie ludu Bożego. „Tę posługę uświęcania spełnia on zwłaszcza przez sprawowanie Eucharystii i innych sakramentów, oddawanie chwały Bogu w Liturgii Godzin, przewodniczenie innym świętym obrzędom, a także poprzez promowanie życia liturgicznego i autentycznej ludowej pobożności” – napisał w homilii. Podkreślił też, że szczególne miejsce w życiu duchowym biskupa powinna zajmować Najświętsza Panna Maryja.

„Służba biskupa domaga się od niego obecności pewnych cech: takich jak wzorowego życia, zdolności nawiązywania autentycznych i konstruktywnych relacji z ludźmi, postawy zachęcającej do współpracy i rozwijającej ją, dobroci serca i cierpliwości, zrozumienia i współczucia w odniesieniu do cierpień ducha i ciała, a także wyrozumiałości i przebaczenia. Chodzi bowiem o wyrażenie w jak najlepszy sposób wzoru, jakim jest Chrystus Dobry Pasterz” – napisał abp Gądecki.

Głównym konsekratorem bp. Jana Glapiaka był bp Zdzisław Fortuniak, delegowany przez abp. Stanisława Gądeckiego, który z powodu choroby nie mógł uczestniczyć w uroczystości. Biskup senior archidiecezji poznańskiej odczytał też homilię przygotowaną przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

BP KEP

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama