Warszawa: najwyższa liczba wyświęconych od 1992 r.

W sobotę święcenia kapłańskie Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie przyjęło 26 diakonów. To najwyższa liczba wyświęconych od 1992 r. w archidiecezji warszawskiej w jej obecnych granicach. Sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu udzielił biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Rafał Markowski.

Zazwyczaj nowi księża przyjmują święcenia kapłańskie w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W tym roku, podobnie jak i w poprzednim, ze względu na pandemię Covid-19 Msza św., w czasie której przyjęli święcenia prezbiteratu, została odprawiona w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu udzielił biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Rafał Markowski, który we wstępie do liturgii przypomniał, że dzień święceń kapłańskich to zawsze dzień wyjątkowy, „niezwykle uroczysty zarówno dla Kościoła lokalnego, jak i dla Kościoła powszechnego”. „Dzisiaj wyświęcamy nowych kapłanów i z Chrystusem polecamy im misję sprawowania sakramentów i głoszenia Słowa Bożego” – dodał.

Od 14 lat w uroczystości święceń kapłańskich brał udział w Warszawie metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, ale dzisiaj nie mógł jej przewodniczyć, gdyż nadal dochodzi do zdrowia po tym, jak w kwietniu doznał niewielkiego w stopniu udaru niedokrwiennego. Bp Markowski zaapelował o modlitwę w intencji powrotu kardynała do pełnego zdrowia.

W homilii zapewnił kandydatów do kapłaństwa o gorącej modlitwie. „Ogarniamy te drogi, które przywiodły was dzisiaj do tej świątyni. Ogarniamy modlitwą to «tak», które dzisiaj wypowiadacie. Ogarniamy wreszcie modlitwą tą przyszłość, która stoi przed wami” – powiedział bp Markowski i przywołał zapowiedź ustanowienia przez Chrystusa sakramentu kapłaństwa, co dokonało się w Wieczerniku.

„To w Wieczerniku Chrystus objawia apostołom to najważniejsze nowe przykazanie. W Wieczerniku też zapowiada zdradę Judasza i zaparcie się Piotra. Tam też składa w ręce apostołów misję głoszenia Ewangelii” – mówił biskup do kandydatów do kapłaństwa.

„W atmosferze Wieczernika rodzi się kapłaństwo. Tam Chrystus pokazuje apostołom, co jest istotą tego kapłaństwa. W tym kapłaństwie Jezus dokonuje rzeczy wydawać by się mogło niemożliwej: godzi dwie rzeczywistości z pozoru nie do pogodzenia - ogromną władzę i bezgraniczną służbę. Tym, co je łączy, jest poczucie odpowiedzialności” – tłumaczył bp Markowski.

„Dzisiaj otrzymujecie od Chrystusa niebywałą władzę, która czasem może aż przerażać, bo to jest władza nad najbardziej delikatną materią człowieczą - nad duszą ludzką. Ta władza ma wam pomóc prowadzić ludzi do najważniejszego celu ludzkiego życia – do osiągnięcia zbawienia” – mówił biskup. „Ale tę władzę, tak niepojętą i daną nam z ogromnym zaufaniem, możemy sprawować tylko w poczuciu ogromnej pokory i tylko w poczuciu służby” – dodał.

„Jeżeli mielibyśmy o tym zapomnieć, to staniemy się jak sól bez smaku; sól, która wywietrzała” – powiedział bp Markowski.

Tłumaczył, że odpowiedzialność nowych kapłanów za ludzi, których Bóg postawi na ich drodze, musi być przez nich nieustannie pielęgnowana. „Ta odpowiedzialność ostatecznie prowadzi do tego, abyście oddawali swoje życie na wzór Chrystusa. Oddawać życie chętnie i bez żalu można tylko wtedy, gdy człowiek miłuje. Jeżeli będziecie mieli w sobie tę nieustannie pielęgnowaną miłość do Chrystusa i miłość do ludzi, których Bóg postawi na drogach waszego życia, wtedy na wzór Chrystusa będziecie oddawali swoje życie, zdrowie, zdolności, doświadczenia” – godzina po godzinie, dzień po dniu umierać będziecie na wzór Chrystusa - powiedział bp Markowski.

„Drodzy kandydaci, pozwólcie, niech Chrystus weźmie was dziś za wasze ręce i poprowadzi was przez życie. Niech będzie waszym marzeniem i waszym celem” – powiedział bp Markowski przed złożeniem przez diakonów przyrzeczeń kapłańskich i włożeniem przez nich rąk w ręce biskupa, a potem przez nałożeniem jego rąk na ich głowy. Ten sam gest nałożenia rąk na głowy uczynili także wobec neoprezbiterów księża zgromadzeni w Świątyni Opatrzności Bożej.

Po liturgii do nowo wyświęconych kapłanów przemówił kard. Kazimierz Nycz, który przybył na krótko do Świątyni Opatrzności Bożej.

Podziękował za towarzyszenie nowym księżom w formacji do kapłaństwa wszystkim przełożonym z obydwu warszawskich seminariów duchownych.

Podziękowania złożył także rodzinom neoprezbiterów. „Rodzina i powołanie kapłańskie, jak każde powołanie, zawsze miały ze sobą ścisły związek. W dzisiejszych czasach ten związek jest jeszcze większy. I uwierzcie, że w przyszłości, która jest przed wami, będzie ten związek jeszcze mocniejszy. Rodzice i rodzeństwo, bardzo wam dziękuję za to pierwsze seminarium i pierwszą szkołę” – dodał kardynał.

Metropolita podziękował także proboszczom macierzystych parafii nowych kapłanów, gdyż „parafia także jest miejsce rodzenia się powołania” – zaznaczył kard. Nycz.

Kard. Nycz przypomniał też o obchodzonej wczoraj 40. rocznicy śmierci Prymasa Stefana Wyszyńskiego i zachęcił nowych księży, aby byli wpatrzeni w jego kapłaństwo. „A macie przed sobą, da Bóg, 50 lat kapłaństwa, w czasie którego będzie przyprowadzać ludzi do Pana Boga i prowadzić ich do zbawienia” – dodał.

W Archidiecezji Warszawskiej data święceń kapłańskich zwykle bliska jest przypadającej 28 maja rocznicy śmierci Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym roku nowi księża zostali wyświęceni dzień po 40. rocznicy, a zarazem w roku beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, która planowana jest na 12 września w Warszawie.

Spośród 26 przyszłych księży, 21 przygotowywało się do kapłaństwa w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie a 5 w Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym „Redemptoris Mater”. To najwyższa liczba święconych od 1992 r. w Archidiecezji Warszawskiej, w jej obecnych granicach. Gdy przed rokiem przyjmowali oni święcenia diakonatu, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz powiedział, że od 50 lat nie było tak licznego rocznika, “co jest wielkim darem dla Kościoła, ale i dla misji”.

Wszyscy kandydaci do święceń ukończyli studia na Akademii Katolickiej w Warszawie. Diakoni inkardynowani do Archidiecezji Warszawskiej przyjęli święcenia tytułem służby Bogu i Kościołowi w swojej diecezji, natomiast pięciu z nich, którzy otrzymali formację w Seminarium „Redemptoris Mater” – tytułem służby także tam, gdzie zostaną posłani przez arcybiskupa warszawskiego.

lk / Warszawa


« 1 »

reklama

reklama

reklama