Bielsko-Biała: rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Jana Marszałka

Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel w specjalnym edykcie poinformował o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego sługi Bożego ks. Jana Marszałka, niezwykłego kapłana, wieloletniego proboszcza w Łodygowicach na Żywiecczyźnie, zmarłego w opinii świętości 33 lata temu. Jak zaznaczył w dokumencie hierarcha, kapłaństwo kandydata na ołtarze „było przeniknięte duchem miłosierdzia wobec potrzebujących”. „Ofiarnie wspierał wymagających pomocy – zarówno w potrzebach duchowych, jak i materialnych” – stwierdził biskup.

Bp Pindel zwrócił uwagę, że w opinii wielu świadków „życie i gorliwość duszpasterska” ks. Marszałka wykraczały „daleko poza przeciętne standardy”. W swym edykcie podkreślił, że „systematyczna, mądra praca duszpasterska połączona z osobistym świadectwem” sługi Bożego „zaowocowała rozwojem życia religijnego wiernych i wzrostem liczby powołań kapłańskich i zakonnych w parafii”.

„W tym czasie z parafii łodygowickiej wyszło ponad trzydziestu kapłanów, a także kilka sióstr i braci zakonnych” – zaakcentował biskup i zachęcił wszystkich posiadających dokumenty, pisma lub wiadomości dotyczące kandydata do beatyfikacji – zarówno pozytywne, jak i negatywne – o przekazanie ich do kurii diecezji bielsko-żywieckiej do 25 czerwca 2022 r.

Jak zaznaczył duchowny, „żywa pamięć i cześć wobec Księdza Jana Marszałka, jego osobiste przymioty i styl, w jakim realizował posługę kapłańską, pozwalają sądzić, że Sługa Boży już teraz inspiruje wiernych świeckich i duchownych do życia w głębszej relacji z Bogiem i miłości bliźniego”.

„Wyznaczony przez niego ideał kapłańskiego życia może być pomocą dla osób rozeznających życiową drogę i stanowić motywację dla prezbiterów, którzy widząc przykład pięknie realizowanego kapłaństwa zapragną odnowić swą decyzję i pogłębić kapłańskie życie. Wierzę też, że w tym wszystkim towarzyszy nam wstawiennictwo Sługi Bożego, który oręduje za nami u Boga” – zapewnił.

Biskupi edykt zostanie odczytany w niedzielę, 15 maja br., w kościołach i kaplicach diecezji bielsko-żywieckiej.

Ks. prałat Jan Marszałek pochodził z Krzeczowa k. Myślenic, gdzie urodził się 8 czerwca 1907 roku. Został wyświęcony na kapłana w 1932 roku w Krakowie. Jako wikariusz duszpasterzował w Poroninie, w Spytkowicach, w Skawinie, w Andrychowie, a jako administrator pracował w Bachowicach. W 1953 roku został mianowany proboszczem parafii śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach, skąd został w 1953 roku usunięty ze względu na interwencję ówczesnych władz. W latach 1953-1957 był administratorem w Białym Kościele k. Krakowa. W roku 1957 powrócił do Łodygowic, gdzie pozostał jako proboszcz do 1984 roku, a później jako emeryt, aż do śmierci, 16 maja 1989.

Parafia Łodygowice należała do 1992 roku do diecezji krakowskiej. Po powstaniu diecezji bielsko-żywieckiej beskidzka wieś znalazła się na terenie nowej jednostki administracyjnej Kościoła w Polsce.

W Łodygowicach każdego 16 dnia miesiąca, w dniu przejścia ks. Jana do Domu Ojca, odbywa się modlitwa o rozpoznanie woli Bożej w tej sprawie. Powstało kilka publikacji na jego temat. Istnieje strona internetowa z aktualnościami na temat prac zmierzających do beatyfikacji (https://janmarszalek.pl). Koło kościoła jedna z ulic została nazwana jego imieniem. Miejscowy oddział Akcji Katolickiej już od wielu lat wiernie podtrzymuje pamięć o tym duszpasterzu.

Po „nihil obstat” wydanym w marcu 2021 r. roku przez Konferencję Episkopatu Polski watykańska Kongregacja ds. Kanonizacyjnych 21 grudnia ub. r. wydała zgodę na rozpoczęcie procesu zmierzającego do wyniesienia charyzmatycznego kapłana na ołtarze.

rk / Bielsko-Biała

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao